Indvandrerne og det danske uddannelsessystem

Udgivet af: Rockwool Fondens Forskningsenhed juni 2008
Uddannelse er en vigtig nøgle til en god og sikker beskæftigelse på det danske arbejdsmarked. Men på trods af et uddannelsessystem med gratis adgang og med gode økonomiske støttemuligheder under uddannelsen er det kun forholdsvis få ikke-vestlige indvandrere, der fuldfører en kompetencegivende uddannelse.

Indvandrerne og det danske uddannelsessystem analyserer en gruppe forskere under ledelse af forskningschef Torben Tranæs, hvilke barrierer der forhindrer de unge i at drage nytte af de eksisterende uddannelsesmuligheder. Bogen bygger på et forskningsprojekt i Rockwool Fondens Forskningsenhed, og forskerne analyserer bl.a., om det er manglende udbytte af undervisningen i folkeskolen, diskrimination i uddannelsessystemet, manglende interesse og støtte fra deres forældres side eller de unges egne holdninger, der sætter grænser. Og kan det i det hele taget betale sig økonomisk for de unge indvandrere at tage en uddannelse? Bogen giver indledningsvist et overblik over den faktiske uddannelsessituation for gruppen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i Danmark.

Kontakt

Rockwool Fondens Forskningsenhed
Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her