Indvandringen til Europa. Velfærdsstat og integration

Udgivet af: Rockwool Fondens Forskningsenhed november 2005
Oversigtsværk om indvandring, integration og velfærdsstater i Europa.

Bogen beskriver indvandringen til Europa efter 1950 til en række lande med forskellig udformning af velfærdsstaten samt analyserer den integration, der har fundet sted på disse landes arbejdsmarkeder. Desuden giver bogen et overblik over den sociale sikring af asylansøgere, flygtninge og familiesammenførte med flygtninge i udvalgte europæiske lande. Oversigten formidler også for første gang en mere detaljeret dansksproget gennemgang af Enhedens dansk-tyske komparative forskningsprojekt om indvandrernes integration og levevilkår i de to lande. Forskningschef Torben Tranæs giver desuden en introduktion til selve integrationsproblematikken: Hvorfor er integrationen så svær?

Fra indholdet kan i øvrigt nævnes:
Baggrunden for de globale vandringer. Den europæiske velfærdsstats typologi. Er indvandring en simpel nødvendighed?

Kontakt

Rockwool Fondens Forskningsenhed
Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her