Integration på to hjul

Udgivet af: Gribskov Kommune juli 2013
I projektet deltog 15 unge. I dag har de alle fokus på arbejde og uddannelse: En er på DTU, en på Teknisk Skole, to tager 10. klasse på VUC, to tager Forberedende Voksenuddannelse (FVU), en er på produktionsskole og de sidste otte er i fuld gang med at tage dansk prøve 2, så de kan komme videre i arbejde eller uddannelse.

Baggrunden for indsatsen er, at Gribskov Kommune de sidste to år har modtaget mange unge i alderen fra 17 til 25 år. En stor del af dem er kommet til Danmark alene. De bor alene og meget spredt i kommunen. Andre har fået familiesammenføring uden, at deres behov for et ungdomsliv med venner er blevet forløst. Fælles for dem var, at de var uden den erfaring og det kendskab til Danmark, som folkeskolen formidler og en del af dem var meget ensomme.

Formålet med Integration på to hjul var, at de unges trivsel skulle forbedres gennem netværk med andre unge, at bibringe dem viden om det danske samfund og at de, indenfor 3 - 5 år efter deres ankomst skulle være selvforsørgende i uddannelse eller arbejde.

Konkret mødtes de unge og medarbejderne 20 torsdage i jobcenteret til "tankevækkende torsdage",  når de unge kom fra skole og sprogskole. Eftermiddagene startede som regel med undervisning, bagefter cykeltur og til sidst fælles aftensmad. Hele projektet kulminerede i en "grande finale": en uges cykeltur rundt i Nordsjælland.

Emnerne for undervisningen var overordnet: arbejdsmarkedsforhold med virksomhedsbesøg, orientering om det danske arbejdsmarked og den danske model. Samfundsforhold, demokrati, pligter og rettigheder, love herunder færdselslove og regler for cyklister, skat og statsborgerskab, uddannelsessystemet med kortere - videregående og længerevarende uddannelser og endelig muligheden for akkreditering af deres kompetencer fra hjemlandet. Sundhed, sundhedsvæsnet, syn på sundhed, kost, rygning, misbrug, kultur- og fritidsliv med idræt, foreninger, historie og kultur.

Samarbejdet med frivillige og erhvervsliv gjorde det spændende og muligt.

Se film om projektet

Se her , hvad fire sponsorer siger om deres grunde til at deltage.

Hvad to af deltagerne siger om deres oplevelse .

 

Kontakt

Gribskov Kommune
Nina Schmidt Jensen
Rådhusvej 3, 3200 Helsinge
Tlf.: 72 49 74 49
Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her