Integrationsplan - et eksempel

august 2013
Ændringerne af integrationsloven pr. 1. juli 2013 medfører blandt andet, at alle nyankomne flygtninge og familiesammenførte udlændinge som noget nyt skal tilbydes en integrationsplan. Læs mere om integrationsplanen og se et eksempel på en plan.

Kommunerne skal fra 1. juli 2013 tilbyde alle nyankomne flygtninge og familiesammenførte udlændinge en integrationsplan.

Planen skal skabe sammenhæng og overblik over de indsatser, den enkelte udlænding og dennes familie deltager i samt understøtte den enkelte udlændings og i videst muligt omfang den samlede families integration.

Lovændringerne giver kommunerne frihed til at udvikle en integrationsplan, der passer til forholdene i den enkelte kommune. Social-, Børne- og Integrationsministeriet har udarbejdet et eksempel på, hvilke elementer en integrationsplan kan indeholde. Eksemplet er tænkt som inspiration til kommunerne. Den enkelte kommune kan således benytte et eller flere elementer fra eksemplet eller blot bruge eksemplet som inspiration til udvikling af egen lokalt tilpasset plan.

Se et eksempel på en integrationsplan via linket nederst på siden.

Læs mere om integrationsplanen og lovændringerne under Temaer

Spørgsmål vedr. integrationsplanen kan rettes til:
Mail: betr@socialstyrelsen.dk
Telefon: 41851047

Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her