Integrationsplansmøder

Udgivet af: Vejle Kommune januar 2014
Vejle Kommune afholder månedlige integrationsplansmøder. På møderne udarbejder borger og repræsentanter fra relevante myndigheder i samarbejde en integrationsplan for den enkelte eller familien.

Når Vejle Kommune modtager en ny flygtning, planlægges det allerede i modtagelsen, hvornår den nye borger eller den nye familie skal deltag i et Integrationsplansmøde. 

Resultat og effekt

Integrationsplansmøderne er en ny arbejdsform. Det er derfor ikke muligt, at beskrive resultater og effekter endnu. 

Brug værktøjet

På integrationsplansmødet deltager medarbejdere fra alle forvaltninger. Der er afsat 1½ - 2 timer pr. borger til mødet. De faglige samarbejdspartnere starter med kort at drøfte sagen, hvorefter borgeren deltager i mødet. Efter en meget kort præsentation af deltagerne, informeres borgeren om, at alle er samlet for, at der kan blive lagt en god plan for en god Integrationsindsats. Borgerne deltager med hjælp fra tolk meget aktivt i mødet. Der bliver talt om pasning til børnene, rette skoletilbud, borgerens egne forventninger til sprogskolen, til uddannelse og til arbejde. Der bliver talt om evt. familiemedlemmer med særlige behov, hvor der for eksempel skal iværksættes hjemmepleje eller måske aflastning. Indsatsdelen er lavet, når borgeren går fra mødet. Alle mødedeltagere har kompetence til at træffe afgørelser inden for hvert deres område. 

Kontakt

Vejle Kommune
Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her