Mænd der slår kvinder.

Udgivet af: Als Research september 2009
Pilotundersøgelse af mænd med anden etnisk baggrund og deres syn på vold i ægteskabet.

Rapporten præsenterer fire profiler af mænd med anden etnisk baggrund,
der alle har og har haft vold mod kvinder som en integreret del af deres historie, for
de flestes vedkommende som udøver af vold mod ægtefællen.

Undersøgelsen er foretaget af Als Research på opdrag af Danner, som et pilotstudie indenfor området mænd med anden etnisk baggrund og vold mod kvinder.

Rapporten kaster lys over holdninger til og forståelser af vold, kvinder og vold mod kvinder, som de ser ud og opleves af informanterne. Rapporten peger på nogle tydelige mønstre især for de tre voksne profiler, der alle har været voldsudøvende i forhold til deres ægtefæller.

Der er mange og komplicerede problemstillinger involveret, og mens denne rapport berører og belyser flere af disse, er der ingen tvivl om, at det er et område, der kalder på mere viden i forhold til dels at kunne forstå og dels at kunne handle hensigtsmæssigt i forhold til både voldsofre og voldsudøvere – fra såvel et forebyggelses- som et behandlingsperspektiv.

Kontakt

Als Research
Jacob Als Thomsen
Ny Vestergade 1, 2.sal
1471 København K.
Tlf.: 33917778
Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her