MindSpring for og med flygtninge- og indvandrerforældre med teenagebørn

Udgivet af: Center for Udsatte Flygtninge december 2014
"MindSpring for og med flygtninge- og indvandrerforældre med teenagebørn" er en manual til MindSpring metoden. Denne manual har fokus på forældre med teenagebørn og emnet social kontrol.

MindSpring er en gruppemetode, der har til formål at styrke deltagernes handlekraft i forhold til eksilproblematikker. Metoden bygger på følgende principper:

 • Inddragelse af deltagernes egne erfaringer med livet i eksil som flygtninge
 • Peer-to-peer tilgang (ligesindede deler erfaringer)
 • En manual følges med faste temaer, som er aktuelle og relevante for deltagerne
 • Forskellige øvelser sikrer, at deltagerne får lejlighed til selv at reflektere over temaerne og opnå ny indsigt og bevidsthed
 • Få ny handlekompetence
 • Samarbejde mellem frivillig med flygtningebaggrund og professionel fagperson


Det særlige ved metoden er, at grupperne ledes af en frivillig MindSpring-træner med samme sprog og kulturelle baggrund som deltagerne. MindSpring-træneren suppleres af en professionel fagperson, en medtræner, fra det regi, hvor gruppeforløbet organiseres.

I gruppeforløbet for flygtninge - og indvandrerforældre med teenagebørn er temaerne: 

 • At opdrage sine børn i et andet samfund end man selv er opdraget i. Forskellige normer og værdier
 • Kulturspecifik opdragelse, "jeg-kultur" og "vi-kultur". Social kontrol
 • Opdragelses- og læringsmetoder (Leary rosen, aktiv lytning samt jeg- og du-budskaber)
 • Bekymringer. Tillid og mistillid. Straf og belønning 
 • Identitet. Identitetsforandring og udvikling
 • Stress og stresshåndtering 
 • En normal reaktion på unormale oplevelser. Traumer og traumatisering 
 • At reagere med følelser. 
Målsætningen for gruppeforløbet er, at deltagerne i MindSpring-grupperne opnår ny indsigt, viden og bevidsthed om temaerne, som de kan omsætte til handling i deres hverdag med det formål at forebygge psykiske, social og familiemæssige problemer, som har udspring i de eksilproblematikker, der behandles i gruppeforløbet. Et af temaerne, der er særligt for dette forløb for forældre med teenagebørn, er social kontrol. 

Brug værktøjet

Kontakt Dansk Flygtningehjælp, Center for Udsatte Flygtninge, ved projektleder Vibeke Hallas, hvis I som kommune eller institution er interesseret i at starte MindSpring-grupper.

Kontakt

Center for Udsatte Flygtninge
Anna Mathilde Jensen
Borgergade 10, 3 sal.
1300 København K.
Tlf.: 33 73 52 55
Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her