Mindspring-forældregrupper

Udgivet af: CFBU - Center for Boligsocial Udvikling januar 2016
Styrkede forældrekompetencer og færre konflikter mellem børn og forældre i udsatte boligområder er nogle af resultaterne af MindSpring-forældregrupper, hvor forældre i udsatte boligområder gennem et gruppeforløb får styrket deres forældrekompetencer. Både deltagere og medtrænere er begejstrede, viser CFBU's evaluering, der har fulgt konceptet i fem udsatte boligområder

MindSpring er et gruppeforløb, hvor forældre med indvandrer- eller flygtningebaggrund gennem otte uger deltager i et kursus om bl.a. børneopdragelse og kulturmøder. Det særlige ved Mindspring er peer-to-peer metoden, hvor en frivillig træner med samme kulturelle og sproglige baggrund som deltagerne fører gruppen gennem alle otte mødegange.

MindSpring er samtidig baseret på en manual, som sætter rammen for gruppeforløbet med forældrene. Her indgår en række temaer fast i forløbene, som f.eks. udfordringer med at opdrage børn i et andet samfund med anderledes normer, eksilstress og traumer. Gruppeforløbet er baseret på udveksling af erfaringer og diskussion af problemstillinger i forbindelse med opdragelse.

Det er Københavns Kommune og Dansk Flygtningehjælp, som nu har afprøvet MindSpring, der gennem en årrække har været brugt i Holland, i fem udsatte boligområder. CFBU har evalueret pilotprojektet, og ser oplagte potentialer

Evalueringen er bl.a. baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt deltagerne. Evalueringen viser, at 90 % af forældrene svarer, at de efter MindSpring lytter mere til, hvad deres børn tænker og mener. Og 83 % svarer, at de nu ved mere om, hvordan de kan hjælpe deres børn med at undgå at komme ud i kriminalitet eller dårligt selskab.

De otte temagange i Mindspring:

  • Velkomst og at opdrage sine børn i et andet samfund, end man selv er opvokset i
  • Jeg- og vi-kultur, normer og værdier i konflikt, og hvad er social kontrol
  • Opdragelses- og læringsformer og kommunikation med teenagebørn
  • Bekymringer, tillid og mistillid, straf og belønning
  • Hvad er identitet og identitetsforandring. Børns identitet
  • Stress og gode råd til håndtering af stress
  • Hvad er traumer, og hvad vil det sige at være traumatiseret? Børn og traumer
  • At reagere med følelser og gode råd til at få kontrol
Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her