MindSpring - Forældregrupper for asylansøgere og flygtninge

Udgivet af: Als Research juni 2012
Rapporten indeholder en evaluering af Dansk Røde Kors og Dansk Flygtningehjælps projekt Mindspring – forældregrupper for asylansøgere og flygtninge for perioden marts 2011 til juni 2012. Evalueringens datagrundlag er en kombination af bl.a. interview, survey og deltagerobservationer.

Evalueringsrapporten blev offentliggjort i juni 2012. Evalueringens overordnede formål har været at kvalificere MindSpring-konceptet i en dansk kontekst, synliggøre muligheder og barrierer og komme med anbefalinger til justeringer af indsatsen med henblik på forankring og videre udbredelse. Dette er forsøgt imødekommet ved at se på projektets organisering, drift og resultater, således at evalueringen har kunnet anvendes både udviklingsorienteret og som effektevaluering med fokus på projektets resultater og effekt. Evalueringens datagrundlag er en kombination af interview, survey og deltagerobservationer, skriftligt materiale som referater, deltagerlister, statusnotater mv. I rapporten vurderes det overordnet set, at Mindspring-projektet har været en succes.

Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her