Nydanskeres vurdering af introduktionsprogrammet og deres integration

november 2009
Undersøgelsen viser, at 8 ud af 10 nydanskere føler sig velintegrerede og godt rustede til det danske arbejdsmarked. Undersøgelsen viser også, at mange nydanskere er tilfredse med introduktionsprogrammet.

Undersøgelsen, som er foretaget for Integrationsministeriet, kortlægger nydanskeres integrationsniveau, deres deltagelse i introduktionsprogrammet og deres tilfredshed og udbytte af forskellige elementer i programmet.

Når det drejer sig om integrationsniveauet, så er der sket en forbedring siden 2007. En stor andel af nydanskerne vurderer, at de klarer sig bedre ca. fire år efter, de har fået opholdstilladelse, primært fordi de er blevet bedre til dansk, har fået arbejde, har fået flere venner eller forstår det danske samfund bedre. Dog er der behov for en særlig indsats over for især ældre nydanskere og nydanskere, som taler dårligt dansk.

En stor del af nydanskerne i analysen udtrykker desuden tilfredshed med introduktionsprogrammet. De er meget tilfredse med danskundervisningen og deres praktikforløb, og mange vurderer, at det har forberedt dem til at få et arbejde.

Undersøgelsen kan være med til at kvalificere tilrettelæggelsen af integrationsindsatsen, herunder introduktionsprogrammet.

Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her