Organisering af integrationsteamet Viborg Kommune

Udgivet af: Viborg Kommune maj 2011
I Viborg Kommune har man i sammensætningen af integrationsteamet sammentænkt flere jobfunktioner og kompetencer - flerkulturelle såvel som sproglige, for at sikre bedst mulig sagsbehandling og koordinering af borgerens situation.

Organisering af integrationsteamet

I sammensætningen af integrationsteamet har man udover en teamkoordinator og sagsbehandlere en jobkonsulent, en boligmedarbejder samt en tokulturel medarbejder/tolk i integrationsteamet. Sammensætningen udgør på den måde en særlig tovholderfunktion for modtagelse af nyankomne flygtninge i kommunen, da man i organiseringen af integrationsteamet har de nødvendige kompetencer til at løse opgaverne.

Alle medarbejdere i integrationsteamet har en række definerede opgaver og ansvarsområder, der er placeret specifikt på funktionen. F.eks. har jobkonsulenten ansvar for de mere beskæftigelsesrettede tiltag og samarbejdet med virksomheder, mens boligmedarbejderen er ansat specifikt til at forberede og forestå boligetablering. Boligmedarbejderen fungerer således som en bindeledsfunktion mellem Viborg Kommune og boligforeningerne. Den tokulturelle medarbejder støtter op om generel hverdagsmestring og bistår borgeren med tolkning ved møder ude af huset, f.eks. på sygehuset. På den måde er ansvaret for de enkelte dele af modtageindsatsen fordelt og defineret på hver funktion. I praksis hjælper og støtter alle medarbejdere dog på forskellig vis de nyankomne familier, og tovholderfunktionen overlapper mellem medarbejderne.

Integrationsteamet i Viborg Kommune er organisatorisk placeret i Beskæftigelse i forvaltningen Job og Velfærd. Denne placering gør, at integrationsteamets medarbejdere løbende har samarbejde med andre enheder i Beskæftigelse, f.eks. jobkonsulenterne.

Resultat og effekt

Organiseringsmodellen med mange forskellige kompetencer i integrationsteamet bidrager til en mere fokuseret og beskæftigelsesrettet indsats for borgeren. Fordelene ved organiseringen i Viborg Kommune er: - Klar ansvarsfordeling mellem opgaverne - Tovholder på modtagelse - Borgeren bistås af samme person "ude i byen" - Bred viden om alle forhold for familien/flygtningen - Aflastning af sagsbehandlerne Borgeren har max. 1-2 kontaktpersoner i kommunen.

Brug værktøjet

Ved etablering af et integrationsteam er det nødvendigt at være opmærksom på følgende: - Hvilke kompetencer og funktioner har vi brug for i vores team? - Hvilke målgrupper skal disse medarbejdere samarbejde omkring? - Hvor er det mest hensigtsmæssigt organisatorisk at placere integrationsteamet? Ofte er de kommunale integrationsteams placeret i regi af jobcentre for at styrke den beskæftigelsesrettede indsats for borgeren bedst muligt. Hvem har vi brug for at samarbejde med yderligere?

Kontakt

Viborg Kommune
Teamkoordinator Bettina Lundum Sørensen
Tlf.: 87 87 46 12
Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her