Portalen Uddannelse og integration

Udgivet af: Styrelsen for Forskning og Uddannelse november 2016
En portal om uddannelse og opkvalificering til brug for arbejdet med integration af nyankomne flygtninge og familiesammenførte

Portalen tilbyder dem, der arbejder med integration af nyankomne flygtninge, et let overblik over mulighederne for afklaring og opkvalificering. Den henvender sig især til de medarbejdere i kommuner og asylcentre, der i første omgang har kontakten til flygtningene, samt til uddannelsesinstitutioner.

Portalen introducerer og linker til informationer om blandt andet:

  • uddannelses- og opkvalificeringsmuligheder – fra danskundervisning til erhvervsuddannelser og videregående uddannelser
  • uddannelsesstøtte og betaling
  • vurdering af formelle kvalifikationer og realkompetencer
  • tilbud fra uddannelsessteder.

Portalen er udviklet i et samarbejde mellem Uddannelses- og Forskningsministeriet og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling med bidrag fra rektorkollegierne for de videregående uddannelser, Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, Styrelsen for International Rekruttering og Integration samt Kulturministeriet.

Den er etableret som led i den integrationsaftale, 'Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge', som regeringen og KL indgik i marts 2016.

Resultat og effekt

Værktøjet er endnu helt nyt. Behovet for portalen er bl.a. bekræftet ved møder med KL og rektorkollegier for de videregående uddannelsesinstitutioner.

Brug værktøjet

Besøg portalen på http://uddannelseogintegration.dk

Respons og ideer til videreudvikling af portalen kan sendes til styrelsen på vur@uds.dk.


 

Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her