Evaluering af Københavns værtsprogram

Udgivet af: Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen december 2012
Dette er en evaluering fra 2012 af Københavns værtsprogram, der har til formål at fremme inklusion gennem match mellem nytilkomne udlændinge og frivillige københavnske værter.

Københavns Værtsprogram har til formål at øge forståelsen, kendskabet og tolerancen blandt Københavns borgere samt fremme inklusionen af nytilkomne udlændinge i København gennem match mellem nytilkomne udlændinge og frivillige københavnske værter.

Rapporten evaluerer Værtsprogrammet i perioden august 2011-decemcer 2012, hvor der er blevet matchet 200 par. Der evalueres kun på de afsluttede match.

Resultater
Rapporten viser, at programmet har opnået rigtigt flotte resultater og effekter. De nytilkomne føler sig bl.a. bedre inkluderet i København, har udvidet deres netværk og har opnået øget kendskab til det danske arbejdsmarked.

Rapporten viser desuden, at der eksisterer et stort behov for og lyst til at deltage i Værtsprogrammet blandt målgruppen af danske frivillige og nytilkomne udlændinge – større end det har været muligt at efterleve pga. begrænsede midler og en opstartsperiode.

Rapporten kan bruges til inspiration i forbindelse med lignende tiltag.

Kontakt

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her