Tænketanken - Befolkningsudvikling, integration og økonomisk politik (2002)

Udgivet af: Det tidligere Mnisterium for Flygtninge, Indvandrere og Integration oktober 2002
Tænketanken beskriver udfordringer for integrationsindsatsen i Danmark. Danish Rational Economic Agents Model, DREAM har udført og har ansvar for beregningerne. Tænketanken har specificeret hvilke demografiske udviklinger, som analyseres, og har specificeret scenariet for øget integration.

Befolkningens sammensætning ændres i de kommende år. Antallet af ældre samt antallet af indvandrere og deres efterkommere vokser betydeligt. Det fører til et behov for permanente besparelser på 1,1 procent af BNP, hvis den offentlige sektor skal kunne finansiere de højere forsørgelsesudgifter uden stigninger i skattetrykket.

En ændring i den årlige indvandring vil ikke kunne løse finansieringsproblemet, hvis det nuværende integrationsniveau fastholdes. En årlig ekstra indvandring på 5000 personer fra mindre udviklede lande ville betyde, at den nødvendige årlige besparelse ville stige til 1,2 procent af BNP.

Integration af indvandrere og efterkommere vil kunne løse finansieringsproblemet. Hvis disse grupper havde en arbejdsmarkedsadfærd og et træk på offentlige overførelsesindkomster, der svarede til den resterende befolkning, ville den aktuelle finanspolitik kunne lempes med 0,7 procent af BNP.

Kontakt

Det tidligere Mnisterium for Flygtninge, Indvandrere og Integration
Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her