Tænketanken - Indvandring, integration og samfundsøkonomi (2002)

Udgivet af: Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration oktober 2002
Tænketankens tredje rapport tager udgangspunkt i, at det danske samfund i de kommende år vil stå over for et stigende forsørgelsesbehov, dvs. at der bliver færre personer på arbejdsmarkedet til at forsørge flere uden for arbejdsmarkedet.

Tænketankens tredje rapport, "Indvandring, integration og samfundsøkonomi", belyser på baggrund af udregninger fra DREAM de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen. Endvidere opstiller Tænketanken nogle principper for bedre integration af udlændinge i Danmark.

DREAMs beregninger er foretaget med udgangspunkt i Tænketankens befolkningsprognose, som er præsenteret i "Befolkningsudviklingen 2001-2021 - mulige udviklingsforløb" fra januar 2002. Konklusionen er, at det allerede fra år 2005 er nødvendigt at spare 1,1 pct. af BNP, hvis der skal være balance på de offentlige budgetter. Dette svarer til 14,3 mia. kr. årligt målt i 1999-priser.

Det konkluderes endvidere, at der er et stort økonomisk potentiale i at forbedre udlændinges integration på arbejdsmarkedet, og at en øget indvandring ikke er løsningen på det stigende forsørgelsesbehov, som befolkningsudviklingen medfører.

Kontakt

Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration
Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her