Tværfaglige integrationsindsatser. Erfaringer og løsningsmodeller fra 12 kommuner i projekt "Integration - en fælles indsats"

Udgivet af: LG Insight juni 2012

Borgere eller familier med komplicerede problemer samarbejder med mange forskellige myndigheder. Det er en udfordring for kommunerne at skabe sammenhæng på tværs – både internt i kommunerne og i forhold til eksterne samarbejdspartnere. Manglende koordinering har betydning for kommunernes administrative effektivitet og på ressourceforbruget.

I nærværende rapport formidler LG Insight erfaringerne fra 12 kommuner omkring tværfaglige organisations- og samarbejdsformer på integrationsområdet. Rapporten har fokus på kommunernes tværfaglige udfordringer og giver en række eksempler på løsninger, der allerede anvendes rundt om i kommunerne. Rapporten henvender sig til professionelle aktører (kommunale, sundhedsfaglige og skoleaktører m.m.) med interesse for det tværfaglige og helhedsorienterede integrationsarbejde.

 

Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her