Integrationsindsats

 

Temanotat. Nyankomne flygtninge.

 
Temanotatet om nyankomne flygtninge og familiesammeførte bygger på undervisningsmodulet om samme emne i efteruddannelsen Bedre Integration.
Dansk Flygtningehjælp mfl.

AMU-branchepakker - en vej til job for flygtninge og indvandrere

 
Pjece om AMU-branchepakker - en vej til job for flygtninge og indvandrere
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Notat: Viden om effekter af lav integrationsydelse til flygtninge

 
Center for Udsatte Flygtninge har udarbejdet et notat om de forventede konsekvenser af Integrationsydelsen.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Statusrapport om menneskerettighedssituationen i Danmark 2014-15

 
Institut for Menneskerettigheders statusrapport 2014-15
Institut for Menneskerettigheder

Integration: Status og udvikling 2014

 
Ankestyrelsens notat ”Integration: Status og udvikling” indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark.
Analyseenheden, en del af Ankestyrelsen

Benchmarking af kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet

 
Der er stor forskel på, hvor hurtigt ikke-vestlige indvandrere i de enkelte kommuner kommer i arbejde - selv når der tages højde for kommunernes rammevilkår. Det viser en benchmarkinganalyse, som KORA har udarbejdet for Ankestyrelsen.
KORA

Målrettet integration - anbefalinger fra Task Force om integration

 
Regeringens Task Force om integration har den 21. juni 2013 offentliggjort sin rapport med anbefalinger til, hvordan regeringen og kommunerne kan styrke integrationsindsatsen og medborgerskabet.

Amirs vej som frivillig, rapport

 
En undersøgelse af frivillighed som vej til social inklusion for unge asylansøgere og flygtninge. Muligheder og barrierer i europæisk kontekst.
Røde Kors

Holstebro Kommunes Integrationspolitik

 
Integrationspolitikken beskriver de overordnede indsatsområder for Holstebro Kommunes arbejde med integration. Integrationspolitikken indeholder bl.a. en beskrivelse af de overordnede visioner, værdier og mål for de tre indsatsområder - uddannelse (skolegang) og erhverv, sundhed og trivsel og samfundsforståelse.
Holstebro Kommune

Amirs vej som frivillig, guide

 
Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde. Erfaringer, idéer og gode råd.
Røde Kors

MindSpring - Forældregrupper for asylansøgere og flygtninge

 
Rapporten indeholder en evaluering af Dansk Røde Kors og Dansk Flygtningehjælps projekt Mindspring – forældregrupper for asylansøgere og flygtninge for perioden marts 2011 til juni 2012. Evalueringens datagrundlag er en kombination af bl.a. interview, survey og deltagerobservationer.
Als Research

Københavns Mangfoldighedscharter

 
Københavns Mangfoldighedscharter er en Kommunal indsats, der har til formål at sætte mangfoldighed på dagsordenen i lokale virksomheder. Over 600 virksomheder har skrevet under på Københavns Mangfoldighedscharter.
Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Tal og fakta om integration - Befolkning, uddannelse, beskæftigelse

 
Publikationen indeholder oplysninger om antallet af indvandrere og efterkommere i Danmark og belyser deres integration i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet ved at pege på de væsentligste tendenser over tid samt i forhold til køn, alder, udvalgte nationaliteter mv.
Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Projekt Bydelsmødre

 
I Bydelsmødreprojekterne bygger man på de ressourcer, der findes blandt indvandrerkvinder i de udsatte boligområder og lader stærke indvandrerkvinder være formidlere mellem isolerede kvinder og det danske samfund.Center for Boligsocial Udvikling evaluerer Bydelsmødreprojekterne.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Mænd der slår kvinder.

 
Pilotundersøgelse af mænd med anden etnisk baggrund og deres syn på vold i ægteskabet.
Als Research

Effektmåling af kommunernes integrationsindsats i perioden 1999 til 2007

 
Siden integrationsloven trådte i kraft i 1999 har kommunerne haft ansvaret for integrationen af nyankomne flygtninge og familiesammenførte.
Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Benchmarkanalyse af integrationen i kommunerne målt ved udlændinges beskæftigelse 1999-2007

 
Analysen viser, at der er stor forskel på, hvor hurtigt udlændinge bliver integreret på arbejdsmarkedet. Der er 16 måneders forskel på den hurtigste og den langsomste kommune, når det gælder om at få udlændinge i job eller uddannelse.
KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioner Analyse og Forskning
Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her