Integrationsindsats

Filtrer
 

Benchmarking af kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet

 
Der er stor forskel på, hvor hurtigt ikke-vestlige indvandrere i de enkelte kommuner kommer i arbejde - selv når der tages højde for kommunernes rammevilkår. Det viser en benchmarkinganalyse, som KORA har udarbejdet for Ankestyrelsen.
KORA

Religiøse vielser

 
Etnisk Ung tilbyder rådgivning til unge og forældre, der har brug for viden om religiøse vielser.
Etinisk Ung

Integrationsplansmøder

 
Vejle Kommune afholder månedlige integrationsplansmøder. På møderne udarbejder borger og repræsentanter fra relevante myndigheder i samarbejde en integrationsplan for den enkelte eller familien.
Vejle Kommune

Placering af den koordineringsansvarlige forvaltning og eksempel på en integrationsplan - Holstebro Kommune

 
Se Holstebro Kommunes integrationsplan og hør, hvordan de har fundet en løsning på koordinering af integrationsplanen.
Jobcenter Holstebro

Den koordineringsansvarlige forvaltning og Integrationsplanen - Et eksempel fra Esbjerg Kommune

 
Hør hvor Esbjerg Kommune har valgt at placere koordineringsansvaret for integrationsplanen, se hvordan kommunen har udviklet en integrationsplan, der passer til forholdene lokalt i kommunen.
Jobcenter Esbjerg

Integrationsplan - et eksempel

 
Ændringerne af integrationsloven pr. 1. juli 2013 medfører blandt andet, at alle nyankomne flygtninge og familiesammenførte udlændinge som noget nyt skal tilbydes en integrationsplan. Læs mere om integrationsplanen og se et eksempel på en plan.

Integration på to hjul

 
I projektet deltog 15 unge. I dag har de alle fokus på arbejde og uddannelse: En er på DTU, en på Teknisk Skole, to tager 10. klasse på VUC, to tager Forberedende Voksenuddannelse (FVU), en er på produktionsskole og de sidste otte er i fuld gang med at tage dansk prøve 2, så de kan komme videre i arbejde eller uddannelse.
Gribskov Kommune

Målrettet integration - anbefalinger fra Task Force om integration

 
Regeringens Task Force om integration har den 21. juni 2013 offentliggjort sin rapport med anbefalinger til, hvordan regeringen og kommunerne kan styrke integrationsindsatsen og medborgerskabet.

Jobkonsulentindsats i Integrationsteamet

 
Som en del af modtageprogrammet får alle nyankomne flygtninge og familiesammenførte i Ringkøbing-Skjern Kommune tilknyttet en jobkonsulent. Jobkonsulenten finder virksomhedspraktikker med mulighed for at træne danskkundskaber og blive fagligt opkvalificeret.
Ringkøbing-Skjern Kommune

Amirs vej som frivillig, rapport

 
En undersøgelse af frivillighed som vej til social inklusion for unge asylansøgere og flygtninge. Muligheder og barrierer i europæisk kontekst.
Røde Kors

Holstebro Kommunes Integrationspolitik

 
Integrationspolitikken beskriver de overordnede indsatsområder for Holstebro Kommunes arbejde med integration. Integrationspolitikken indeholder bl.a. en beskrivelse af de overordnede visioner, værdier og mål for de tre indsatsområder - uddannelse (skolegang) og erhverv, sundhed og trivsel og samfundsforståelse.
Holstebro Kommune

Amirs vej som frivillig, guide

 
Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde. Erfaringer, idéer og gode råd.
Røde Kors

Evaluering af Københavns værtsprogram

 
Dette er en evaluering fra 2012 af Københavns værtsprogram, der har til formål at fremme inklusion gennem match mellem nytilkomne udlændinge og frivillige københavnske værter.
Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Flygtninge på højskole i integrationsfasen

 
Flygtning og familiesammenførte udlændinge har stort udbytte af højskoleophold i integrationsfasen. Hæftet ”Flygtninge på højskole” informerer om kommunal finansiering, muligheder for danskundervisning under højskoleopholdet og om livet på en højskole.
Folkehøjskolernes Forening i Danmark

MindSpring - Forældregrupper for asylansøgere og flygtninge

 
Rapporten indeholder en evaluering af Dansk Røde Kors og Dansk Flygtningehjælps projekt Mindspring – forældregrupper for asylansøgere og flygtninge for perioden marts 2011 til juni 2012. Evalueringens datagrundlag er en kombination af bl.a. interview, survey og deltagerobservationer.
Als Research

Københavns Mangfoldighedscharter

 
Københavns Mangfoldighedscharter er en Kommunal indsats, der har til formål at sætte mangfoldighed på dagsordenen i lokale virksomheder. Over 600 virksomheder har skrevet under på Københavns Mangfoldighedscharter.
Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Ind i Danmark: skabelse af sted og tilhørsforhold blandt nyankomne flygtningefamilier bosat i mindre danske lokalsamfund

 
Ph.d.-afhandling om nyankomne flygtninges sociale inklusion og eksklusion i danske modtagerkommuner - baseret på 12 måneders antropologisk feltarbejde og kvalitativ dataindsamling blandt flygtningefamilier boligplacerede i mindre danske lokalsamfund
Københavns Universitet
Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her