Integrationsindsats

Filtrer
 

Organisering af integrationsteamet Viborg Kommune

 
I Viborg Kommune har man i sammensætningen af integrationsteamet sammentænkt flere jobfunktioner og kompetencer - flerkulturelle såvel som sproglige, for at sikre bedst mulig sagsbehandling og koordinering af borgerens situation.
Viborg Kommune

Grundsamtaleskema

 
Grundsamtaleskemaet skaber en fælles platform for informationer om borgeren til brug for de professionelle aktørers videre samarbejde med borgeren. Grundsamtaleskemaet samler værdifuld viden om borgeren/familien, og værktøjet er velegnet til at sprede information mellem flere aktører.
Ringkøbing-Skjern Kommune

Tal og fakta om integration - Befolkning, uddannelse, beskæftigelse

 
Publikationen indeholder oplysninger om antallet af indvandrere og efterkommere i Danmark og belyser deres integration i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet ved at pege på de væsentligste tendenser over tid samt i forhold til køn, alder, udvalgte nationaliteter mv.
Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Projekt Bydelsmødre

 
I Bydelsmødreprojekterne bygger man på de ressourcer, der findes blandt indvandrerkvinder i de udsatte boligområder og lader stærke indvandrerkvinder være formidlere mellem isolerede kvinder og det danske samfund.Center for Boligsocial Udvikling evaluerer Bydelsmødreprojekterne.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Mænd der slår kvinder.

 
Pilotundersøgelse af mænd med anden etnisk baggrund og deres syn på vold i ægteskabet.
Als Research

Indsats på tværs – Tværgående organisering af den kommunale integrationsindsats

 
Folderen præsenterer anbefalinger og ideer til at samle og udvikle en helhedsorienteret integrationsindsats i kommunerne på tværs af forvaltningsområder.

Effektmåling af kommunernes integrationsindsats i perioden 1999 til 2007

 
Siden integrationsloven trådte i kraft i 1999 har kommunerne haft ansvaret for integrationen af nyankomne flygtninge og familiesammenførte.
Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Benchmarkanalyse af integrationen i kommunerne målt ved udlændinges beskæftigelse 1999-2007

 
Analysen viser, at der er stor forskel på, hvor hurtigt udlændinge bliver integreret på arbejdsmarkedet. Der er 16 måneders forskel på den hurtigste og den langsomste kommune, når det gælder om at få udlændinge i job eller uddannelse.
KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioner Analyse og Forskning

Nye mænd i Danmark

 
Websitet Nye mænd i Danmark stiller skarpt på den gode integrationshistorie. Her kan du læse 30 mænds unikke og usædvanlige historier om deres liv i Danmark. Websitet fik i 2009 Formidlingsprisen for bedst på nettet.
KVINFO - Center For Information Om Kvinde- og Kønsforskning

Indvandrerne og det danske uddannelsessystem

 
Uddannelse er en vigtig nøgle til en god og sikker beskæftigelse på det danske arbejdsmarked. Men på trods af et uddannelsessystem med gratis adgang og med gode økonomiske støttemuligheder under uddannelsen er det kun forholdsvis få ikke-vestlige indvandrere, der fuldfører en kompetencegivende uddannelse.
Rockwool Fondens Forskningsenhed

En befolkning deler sig op?

 
Rockwool Fondens Forskningsenhed

Indvandringen til Europa. Velfærdsstat og integration

 
Oversigtsværk om indvandring, integration og velfærdsstater i Europa.
Rockwool Fondens Forskningsenhed

Tænketanken - Befolkningsudvikling, integration og økonomisk politik (2002)

 
Tænketanken beskriver udfordringer for integrationsindsatsen i Danmark. Danish Rational Economic Agents Model, DREAM har udført og har ansvar for beregningerne. Tænketanken har specificeret hvilke demografiske udviklinger, som analyseres, og har specificeret scenariet for øget integration.
Det tidligere Mnisterium for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Tænketanken - Indvandring, integration og samfundsøkonomi (2002)

 
Tænketankens tredje rapport tager udgangspunkt i, at det danske samfund i de kommende år vil stå over for et stigende forsørgelsesbehov, dvs. at der bliver færre personer på arbejdsmarkedet til at forsørge flere uden for arbejdsmarkedet.
Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration
Forrige 1 | 2 | 3
Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her