Integrationsindsats

Filtrer
 

Partnerskabsaftale om integration i Aalborg Kommune

 
Partnerskabsaftale mellem kommunen, arbejdsmarkedets parter, uddannelsesinstitutionerne og de frivillige organisationer for at integrere kommunens flygtninge hurtigst muligt i lokalområdet og på arbejdsmarkedet.
Aalborg Kommune

Introduktionsfilm til forældre

 
Børne- og Familieafdelingen i Aalborg Kommune har lavet en række korte film, målrettet nye familier i Aalborg Kommune. Filmene introducerer f.eks. dagpleje, vuggestue, sundhedspleje på dansk, engelsk, arabisk og tigrinya (hovedsproget i Eritrea). Filmene er udarbejdet i et samarbejde imellem professionelle, familier og frivillige, herunder nyankomne flygtninge.
Aalborg Kommune, Center for Tværfaglig Forebyggelse

Mænd der slår kvinder.

 
Pilotundersøgelse af mænd med anden etnisk baggrund og deres syn på vold i ægteskabet.
Als Research

MindSpring - Forældregrupper for asylansøgere og flygtninge

 
Rapporten indeholder en evaluering af Dansk Røde Kors og Dansk Flygtningehjælps projekt Mindspring – forældregrupper for asylansøgere og flygtninge for perioden marts 2011 til juni 2012. Evalueringens datagrundlag er en kombination af bl.a. interview, survey og deltagerobservationer.
Als Research

Integration: Status og udvikling 2014

 
Ankestyrelsens notat ”Integration: Status og udvikling” indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark.
Analyseenheden, en del af Ankestyrelsen

Projekt Bydelsmødre

 
I Bydelsmødreprojekterne bygger man på de ressourcer, der findes blandt indvandrerkvinder i de udsatte boligområder og lader stærke indvandrerkvinder være formidlere mellem isolerede kvinder og det danske samfund.Center for Boligsocial Udvikling evaluerer Bydelsmødreprojekterne.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Mindspring-forældregrupper

 
Styrkede forældrekompetencer og færre konflikter mellem børn og forældre i udsatte boligområder er nogle af resultaterne af MindSpring-forældregrupper, hvor forældre i udsatte boligområder gennem et gruppeforløb får styrket deres forældrekompetencer. Både deltagere og medtrænere er begejstrede, viser CFBU's evaluering, der har fulgt konceptet i fem udsatte boligområder
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

MindSpring for og med flygtninge- og indvandrerforældre med teenagebørn

 
"MindSpring for og med flygtninge- og indvandrerforældre med teenagebørn" er en manual til MindSpring metoden. Denne manual har fokus på forældre med teenagebørn og emnet social kontrol.
Center for Udsatte Flygtninge

Pjece: "MindSpring for og med flygtninge"

 
Pjece om ”MindSpring for og med flygtninge”, med beskrivelse af projektet, målsætning og målgruppen.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Notat: Viden om effekter af lav integrationsydelse til flygtninge

 
Center for Udsatte Flygtninge har udarbejdet et notat om de forventede konsekvenser af Integrationsydelsen.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Temanotat. Nyankomne flygtninge.

 
Temanotatet om nyankomne flygtninge og familiesammeførte bygger på undervisningsmodulet om samme emne i efteruddannelsen Bedre Integration.
Dansk Flygtningehjælp mfl.

Effektmåling af kommunernes integrationsindsats i perioden 1999 til 2007

 
Siden integrationsloven trådte i kraft i 1999 har kommunerne haft ansvaret for integrationen af nyankomne flygtninge og familiesammenførte.
Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Tænketanken - Indvandring, integration og samfundsøkonomi (2002)

 
Tænketankens tredje rapport tager udgangspunkt i, at det danske samfund i de kommende år vil stå over for et stigende forsørgelsesbehov, dvs. at der bliver færre personer på arbejdsmarkedet til at forsørge flere uden for arbejdsmarkedet.
Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Tal og fakta om integration - Befolkning, uddannelse, beskæftigelse

 
Publikationen indeholder oplysninger om antallet af indvandrere og efterkommere i Danmark og belyser deres integration i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet ved at pege på de væsentligste tendenser over tid samt i forhold til køn, alder, udvalgte nationaliteter mv.
Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Tænketanken - Befolkningsudvikling, integration og økonomisk politik (2002)

 
Tænketanken beskriver udfordringer for integrationsindsatsen i Danmark. Danish Rational Economic Agents Model, DREAM har udført og har ansvar for beregningerne. Tænketanken har specificeret hvilke demografiske udviklinger, som analyseres, og har specificeret scenariet for øget integration.
Det tidligere Mnisterium for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Religiøse vielser

 
Etnisk Ung tilbyder rådgivning til unge og forældre, der har brug for viden om religiøse vielser.
Etinisk Ung

Flygtninge på højskole i integrationsfasen

 
Flygtning og familiesammenførte udlændinge har stort udbytte af højskoleophold i integrationsfasen. Hæftet ”Flygtninge på højskole” informerer om kommunal finansiering, muligheder for danskundervisning under højskoleopholdet og om livet på en højskole.
Folkehøjskolernes Forening i Danmark

Aftalepapir mellem parterne

 
Aftalepapir til gensigdig forståelse af samarbejdet.
Frivilligcenter Mariagerfjord

Integration på to hjul

 
I projektet deltog 15 unge. I dag har de alle fokus på arbejde og uddannelse: En er på DTU, en på Teknisk Skole, to tager 10. klasse på VUC, to tager Forberedende Voksenuddannelse (FVU), en er på produktionsskole og de sidste otte er i fuld gang med at tage dansk prøve 2, så de kan komme videre i arbejde eller uddannelse.
Gribskov Kommune

Holstebro Kommunes Integrationspolitik

 
Integrationspolitikken beskriver de overordnede indsatsområder for Holstebro Kommunes arbejde med integration. Integrationspolitikken indeholder bl.a. en beskrivelse af de overordnede visioner, værdier og mål for de tre indsatsområder - uddannelse (skolegang) og erhverv, sundhed og trivsel og samfundsforståelse.
Holstebro Kommune
Næste 1 | 2 | 3
Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her