Integrationsindsats

Filtrer
 

Aftalepapir mellem parterne

 
Aftalepapir til gensigdig forståelse af samarbejdet.
Frivilligcenter Mariagerfjord

Amirs vej som frivillig, guide

 
Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde. Erfaringer, idéer og gode råd.
Røde Kors

Amirs vej som frivillig, rapport

 
En undersøgelse af frivillighed som vej til social inklusion for unge asylansøgere og flygtninge. Muligheder og barrierer i europæisk kontekst.
Røde Kors

AMU-branchepakker - en vej til job for flygtninge og indvandrere

 
Pjece om AMU-branchepakker - en vej til job for flygtninge og indvandrere
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Benchmarkanalyse af integrationen i kommunerne målt ved udlændinges beskæftigelse 1999-2007

 
Analysen viser, at der er stor forskel på, hvor hurtigt udlændinge bliver integreret på arbejdsmarkedet. Der er 16 måneders forskel på den hurtigste og den langsomste kommune, når det gælder om at få udlændinge i job eller uddannelse.
KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioner Analyse og Forskning

Benchmarking af kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet

 
Der er stor forskel på, hvor hurtigt ikke-vestlige indvandrere i de enkelte kommuner kommer i arbejde - selv når der tages højde for kommunernes rammevilkår. Det viser en benchmarkinganalyse, som KORA har udarbejdet for Ankestyrelsen.
KORA

Den koordineringsansvarlige forvaltning og Integrationsplanen - Et eksempel fra Esbjerg Kommune

 
Hør hvor Esbjerg Kommune har valgt at placere koordineringsansvaret for integrationsplanen, se hvordan kommunen har udviklet en integrationsplan, der passer til forholdene lokalt i kommunen.
Jobcenter Esbjerg

Effektmåling af kommunernes integrationsindsats i perioden 1999 til 2007

 
Siden integrationsloven trådte i kraft i 1999 har kommunerne haft ansvaret for integrationen af nyankomne flygtninge og familiesammenførte.
Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration

En befolkning deler sig op?

 
Rockwool Fondens Forskningsenhed

Evaluering af Københavns værtsprogram

 
Dette er en evaluering fra 2012 af Københavns værtsprogram, der har til formål at fremme inklusion gennem match mellem nytilkomne udlændinge og frivillige københavnske værter.
Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Faktahæfte om uddannelser fra Eritrea

 
Læs om uddannelsessystemet i Eritrea, og hvordan eritreiske uddannelser vurderes i forhold til det danske uddannelsessystem.
Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Faktahæfte om uddannelser fra Irak

 
Læs om uddannelsessystemet i Irak, og hvordan irakiske uddannelser vurderes i forhold til det danske uddannelsessystem.
Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Faktahæfte om uddannelser fra Iran

 
Læs om Irans uddannelsessystem, og hvordan iranske uddannelser vurderes i forhold til det danske uddannelsessystem.
Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Faktahæfte om uddannelser fra Syrien

 
Læs om det syriske uddannelsessystem, og hvordan syriske uddannelser vurderes i forhold til det danske uddannelsessystem.
Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Flygtninge på højskole i integrationsfasen

 
Flygtning og familiesammenførte udlændinge har stort udbytte af højskoleophold i integrationsfasen. Hæftet ”Flygtninge på højskole” informerer om kommunal finansiering, muligheder for danskundervisning under højskoleopholdet og om livet på en højskole.
Folkehøjskolernes Forening i Danmark

Grundsamtaleskema

 
Grundsamtaleskemaet skaber en fælles platform for informationer om borgeren til brug for de professionelle aktørers videre samarbejde med borgeren. Grundsamtaleskemaet samler værdifuld viden om borgeren/familien, og værktøjet er velegnet til at sprede information mellem flere aktører.
Ringkøbing-Skjern Kommune

Holstebro Kommunes Integrationspolitik

 
Integrationspolitikken beskriver de overordnede indsatsområder for Holstebro Kommunes arbejde med integration. Integrationspolitikken indeholder bl.a. en beskrivelse af de overordnede visioner, værdier og mål for de tre indsatsområder - uddannelse (skolegang) og erhverv, sundhed og trivsel og samfundsforståelse.
Holstebro Kommune

Hotline om flygtninges medbragte uddannelser

 
Styrelsen for Forskning og Uddannelse tilbyder medarbejdere i kommuner og asylcentre hurtig bistand til at forstå flygtninge og familiesammenførtes medbragte uddannelser.
Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Næste 1 | 2 | 3
Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her