Modtagelse

Filtrer
 

Styrket informationsudveksling mellem indkvarteringsoperatører og kommuner

 
På baggrund af Regeringen, KL og arbejdsmarkedets parters aftaler, om en styrket overlevering af informationer fra asylfasen til modtagekommunerne, er der udarbejdet et overgivelsesskema, som kan bidrage til at styrke asyloperatørernes overlevering af informationer til modtagekommunerne.
Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Flygtningebørn i dagplejen

 
Sådan kan du modtage flygtningebørn og deres familie.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Flygtningebørn i folkeskolen

 
En guide til modtagelse af flygtningebørn og deres familie.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Flygtningebørn på frie grund- og efterskoler

 
En guide til modtagelse af flygtningebørn og deres familie.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Flygtningebørn i daginstitutioner

 
En guide til modtagelse af flygtningebørn og deres familie.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Kommunernes modtagelse af nyankomne flygtninge og indvandrere

 
Effektfulde integrationsindsatser for nyankomne flygtninge og indvandrere.
LG Insight

Faglige anvisninger til læger ifm. helbredsmæssige vurderinger af nyankomne flygtninge m.v.

 
De faglige anvisninger har til formål at klæde de praktiserende læger og andre læger på til bedst muligt at lave helbredsundersøgelser af nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Desuden giver materialet information om henvisningsmuligheder, og hvor yderligere lægefaglig ekspertise kan indhentes.
Socialstyrelsen

Artikel: Fire års krig i Syrien har skadet millioner af børn

 
Krigens konsekvenser for børn rækker langt ind i fremtiden – for børns sundhed, uddannelse og psykologiske tilstand er hårdt ramt. I forbindelse med årsdagen gør Red Barnet status over krigens konsekvenser for børn.
Red Barnet

Information om boligplacering af nye flygtninge

 
Informationsbrev vedr. de forskellige regler og muligheder for indkvartering og boligplacering af flygtninge.

Opfølgning på muligheder for boligplacering af nye flygtninge i Aalborg Kommune

 
Alternativer til at finde boliger med en passende husleje til nyankomne flygtninge i Aalborg Kommune.
Aalborg Kommune

Roskilde Modellen - 2015

 
Roskilde Kommune har udviklet en model, der giver alle nyankomne flygtninge et overblik over, hvilke aktiviteter de kan og skal deltage i fra ankomsten til kommunen og frem til integrationsperiodens ophør. Aktiviteterne inkluderer blandt andet et højskoleophold med fokus på ’turbodansk’ efterfulgt af sprogpraktik og sprogskole.
Roskilde Kommune, Integration og Sekretariat

Flygtninge fra Syrien

 
Denne baggrundsorientering giver genbosættelseslandene grundlæggende viden om de syriske flygtninge.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Handleplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune

 
Oplistning af muligheder for boligplacering af nye flygtninge i Aalborg Kommune
Aalborg Kommune

KL undersøgelse vedr. boligplacering af flygtninge

 
Undersøgelse om kommunernes udfordringer med at finde permanente boliger til nyankomne flygtninge.
KL - Kommunernes Landsforening

Dengodemodtagelse.dk

 
Det at komme til Danmark som flygtning kan for mange indeholde store udfordringer og forandringer. Dengodemodtagelse.dk er en hjemmeside, der fungerer som et redskab, som har til formål at gøre modtagelsen af flygtninge i Danmark så gnidningsløs som mulig og bidrage til at lette den svære overgang fra asylcenter til bosættelse i eget hjem.

Manual: MindSpring for unge

 
"MindSpring for unge" er en manual til forebyggende og identitetsstyrkende gruppeforløb for og med unge flygtninge efter MindSpring-metoden.
Dansk Flygtningehjælp

Evaluering af MindSpring – Tidligere deltagere i forældreforløb

 
MindSpring er psykosociale gruppeforløb for og med flygtninge om opdragelse, traumer, stress og identitet. Evalueringsnotatet beskriver, hvilken betydning har MindSpring-gruppen haft for forældredeltagerne halvandet år efter gruppens afslutning?
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Evaluering af MindSpring for unge

 
MindSpring er gruppe-forløb for og med flygtninge om livet i eksil, kultur, traumer, stress og identitet. Dansk Flygtningehjælp har gennemført MindSpring-grupper for unge flygtninge og Als Research har foretaget evalueringen.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Den Gode Modtagelse - Håndbog fra Vejle Kommune

 
Den Gode Modtagelse er en håndbog til fagfolk i kommunerne, som arbejder med integration. Håndbogen, der primært er skrevet, men ikke begrænset til medarbejderne i Jobcenter Vejle, beskriver alle arbejdsgange og procedurer omkring Den Gode Modtagelse af flygtninge.
Vejle Kommune
Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her