Modtageplan

Udgivet af: Ringkøbing-Skjern Kommune juni 2013
Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet en modtageplan, der giver konkrete anvisninger på fordeling af opgaver i forbindelse med modtagelse af nyankomne flygtninge.

Modtagelsesplanen kan bruges af kommunale ledere, koordinatorer og fagprofessionelle, der arbejder med modtagelse af flygtninge. Planen kan bidrage til strukturering af de opgaver, der skal udføres i forbindelse med modtagelse af flygtninge. Derudover sikrer planen, at alle involverede medarbejdere ved, hvem der har ansvar for hvilke opgaver, og hvornår de bliver udført.

Resultat og effekt

Modtagelsesplanen er et vigtigt redskab i modtagelsen af flygtninge. Der er mange opgaver, der skal løses i den første måned efter ankomsten. Klare retningslinjer og arbejdsgange for samarbejdet mellem de involverede aktører er derfor med til at sikre en ensartet standard i opgaveløsningen.

Brug værktøjet

Ved implementering af modtagelsesplanen er det en fordel, hvis kommunen har en integrationspolitik, der støtter op om det tværfaglige samarbejde omkring modtagelsen. Derudover er det vigtigt, at planen er forankret på ledelsesniveau, og at ledelsen sikrer et koordineret tværfagligt samarbejde mellem de involverede aktører. Det kan f.eks. være sprogskolen, ydelseskontoret og relevante forvaltninger.

I Ringkøbing-Skjern Kommune er modtagelsesindsatsen forankret i fagområdet Beskæftigelse – i afdelingen social og integration.  Det er lederen af social og integration, der har ansvaret for det koordinerende samarbejde med de øvrige forvaltninger og involverede aktører. I forhold til modtagelsesplanen betyder det, at det er lederen af social og integration, der sikrer koordinationen af nye tiltag og ændringer i relation til modtagelsesplanen med ledere fra andre forvaltninger og samarbejdspartnere.

Derudover har kommunen to tværfaglige samarbejdsgrupper. Den ene gruppe er for repræsentanter fra sprogskolen. Den anden gruppe er en praktikergruppe med repræsentanter fra alle relevante fagområder i kommunen. Grupperne skal sikre optimering af det tværfaglige samarbejde omkring modtagelsesindsatsen, herunder modtagelsesplanen. Derudover har gruppen ansvar for forankring og videndeling blandt praktikere i forhold til udbredelse af kendskabet til f.eks. lovændringer og nye tiltag på området samt tilbageløb af erfaringer til ledelsen af beskæftigelsesteamet.

I forhold til implementering af modtagelsesplanen er det vigtigt, at alle snitflader og arbejdsgange er grundigt beskrevet, så alle involverede parter ved, hvem er ansvarlig for hvilke opgaver og hvornår.  Ringkøbing-Skjern Kommune har på den baggrund udarbejdet udførligt beskrevet tjeklister, der er med til at sikre ensartethed opgaveudførelsen

Kontakt

Ringkøbing-Skjern Kommune
Marianne Gramstrup
Tlf.: 99 74 14 56
Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her