Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne

januar 2012
Håndbogen ”Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne” videreformidler gode erfaringer og klare anbefalinger fra forskellige kommuner, der har systematiseret deres arbejde med modtagelsen af flygtninge.

En god modtagelsesindsats har afgørende betydning for, at de nye borgere hurtigt kan blive aktive og deltagende medborgere i det danske samfund.

Mange kommuner efterlyser gode råd til en målrettet og systematisk modtagelse, som kan støtte og hjælpe den enkelte til et godt og velintegreret liv i Danmark. Formålet med denne håndbogen "Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne"  er ikke at ensrette indsatsen, men at videreformidle gode erfaringer og klare anbefalinger fra kommuner, der allerede har systematiseret deres indsats.

Håndbogen kan fungere som inspirationskilde til det fortsatte arbejde. Håndbogen er skrevet med henblik på modtagelsen af FN-kvoteflygtninge og andre flygtninge, men den kan også anvendes som inspiration til modtagelse af andre grupper af udlændinge.

Håndbogen ”Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne” henvender sig dels til praktikere (sagsbehandle­re, sundhedspersonale, pædagoger, lærere, frivillige m.fl.), som i det daglige arbejder med integration, herunder især nyansatte, der har begrænset erfaring med området, dels til ledere med ansvar for planlægning og organisering af integrationsindsatsen, og som derfor kan have gavn af at kende modtageforløbet. Endelig kan håndbogen bruges af kommunale politikere, som har det overordnede ansvar for den samlede integrationsindsats i kommunen.

Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her