Evaluering af MindSpring – Tidligere deltagere i forældreforløb

MindSpring er psykosociale gruppeforløb for og med flygtninge om opdragelse, traumer, stress og identitet. Evalueringsnotatet beskriver, hvilken betydning har MindSpring-gruppen haft for forældredeltagerne halvandet år efter gruppens afslutning?

Evalueringsnotatet er baseret på kvalitative interviews med 10 forældre, som for halvandet år siden var deltagere i en MindSpring-gruppe, der særligt omhandlede forældre i eksil og at give sit barn, der vokser op i to kulturer, en bevidst og tryg opdragelse. 

Notatet viser, at deltagerne tydeligt husker MindSpring-gruppen, og at de mener, at MindSpring fundamentalt har ændret deres forhold til deres børn. De snakker mere med børnene og inddrager dem i beslutninger. Desuden tyder undersøgelsen på, at forældrene har fået mere selvtillid og empowerment gennem MindSpring-forløbet.Flere af deltagerne udtrykker, at MindSpring har "ændret deres liv" og "været det bedste de har oplevet i Danmark."

Evalueringsnotatet er udarbejdet af Als Research, som også har foretaget den overordnede evaluering af MindSpring-grupper med forældre og unge.

Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her