Faglige anvisninger til læger ifm. helbredsmæssige vurderinger af nyankomne flygtninge m.v.

Udgivet af: Socialstyrelsen maj 2015
De faglige anvisninger har til formål at klæde de praktiserende læger og andre læger på til bedst muligt at lave helbredsundersøgelser af nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Desuden giver materialet information om henvisningsmuligheder, og hvor yderligere lægefaglig ekspertise kan indhentes.

Baggrund

Med indførelsen af tilbud om helbredsmæssig vurdering til nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge fik kommunerne pligt til, efter en konkret vurdering af behovet, at tilbyde nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge en helbredsmæssig vurdering hos en læge.

Som led i indførelsen af tilbud om helbredsmæssig vurdering til nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge har Socialstyrelsen med inddragelse af Sundhedsstyrelsen samt lægefaglige eksperter, udarbejdet et vejledende materiale til de praktiserende læger og andre læger, der udarbejder helbredsmæssige vurderinger.

Materialet supplerer bekendtgørelsen om tilbud om helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge samt den midlertidige information om helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, som blev udsendt i oktober 2013.

Indhold i de faglige anvisninger

De faglige anvisninger er vejledende. Der er således ikke tale om en juridisk bindende vejledning. Formålet med anvisningerne er at klæde de praktiserende læger og andre læger på til bedst muligt at lave helbredsundersøgelser af nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Desuden giver materialet information om henvisningsmuligheder, og hvor yderligere lægefaglig ekspertise kan indhentes.

De faglige anvisninger består af en del 1 og en del 2:

Del 1 indeholder generelle anbefalinger og rådgivning om, hvordan den helbredsmæssige vurdering kan tilrettelægges samt viden om helbredsforhold hos patienter med flygtningebaggrund. Del 1 indeholder desuden links og kilder til yderligere og mere specifik information.

Del 2 indeholder oplysninger om den lovgivningsmæssige ramme og kravene til den helbredsmæssige vurdering. Endvidere redegøres for, hvordan tidligere journaloplysninger indhentes.

 

 

 

Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her