Faktaark - Afghanistan

juni 2012
I faktaarket kan du finde landefakta og baggrundsinformation om Afghanistan. Landefakta og baggrundsinformation herfra omhandler først og fremmest den konkrete politiske situation, økonomi, karakteristika ved flygtningegruppen og sprog.

Danmark har som andre europæiske lande, herunder de nordiske lande, i de seneste år oplevet en kraftig stigning af antallet af uledsagede mindreårige, der indrejser til landende og søger asyl. Samtidig sker der hele tiden en udvikling i, hvem disse unge er hvad angår deres alder, køn, oprindelsesland, sprog, historie og kultur. Det giver en særlig udfordring for kommunerne, som hele tiden skal omstille sig til at modtage nye flygtningegrupper.
For at forstå de nye borgers baggrund og forudsætninger for integration i Danmark er det en god ide at have en basisviden om de lande,  flygtningene kommer fra. Landefakta og baggrundsinformation herfra omhandler først og fremmest den konkrete politiske situation, økonomi, karakteristika ved flygtningegruppen og sprog.
I dag er det typisk 15-17-årige drenge, primært fra Afghanistan, der indrejser som uledsagede mindreårige.

Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her