Flygtninge fra Syrien

Denne baggrundsorientering giver genbosættelseslandene grundlæggende viden om de syriske flygtninge.

Denne baggrundsorientering giver genbosættelseslandene grundlæggende viden
om de syriske flygtninge. En landeprofil giver en kort introduktion til Syriens historie,
folk og kulturer. Herefter beskrives krisen i Syrien, og de forhold flygtningene møder i
førsteasyllandene. Til sidst beskrives nogle af de styrker og ressourcer, som genbosatte
flygtninge kan trække på i deres nye samfund, og nogle af de udfordringer de
sandsynligvis vil møde.

Denne orientering henvender sig primært til dem, der yder indledende støtte og hjælp
til de nytilkomne, men kan også anvendes af andre. Offentligt ansatte, for eksempel
sundhedspersonale, socialrådgivere og ansatte inden for boliganvisning, kan bruge den til
at få en bedre forståelse for de nye borgere, og dermed til at kunne tilbyde dem en bedre
hjælp. Undervisere kan bruge baggrundsorienteringen som materiale i undervisningen
og dermed undervise studerende om et folk, hvis situation de har læst om eller set i
fjernsynet. Læserne kan også være almindelige mennesker, som er interesserede i at få
mere viden om deres samfunds nyeste indbyggere.

Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her