Forbesøg på asylcenter

Udgivet af: Hedensted Kommune juni 2013
Det kan være en god ide for kommunen at tage på forbesøg på asylcentret inden modtagelse af flygtninge. Besøget kan være med til at etablere et tillidsforhold, som kan få stor betydning for det fremadrettede samarbejde mellem flygtningen og kommunen.

Forbesøget foregår på opholdscenteret mindst 14 dage før ankomst til kommunen.

Besøget har to formål:

  1. Flygtninge er ofte angstprægede og derfor meget nervøse ved overgangen til en ny tilværelse på et nyt sted.  Besøget skal derfor dels give de nye borgere svar på deres spørgsmål, men samtidig skal den/de deltagende medarbejdere fra kommunen klart og tydeligt give de nye medborgere et indtryk af de krav og forventninger, der stilles til borgere på overførselsindkomst. Typiske emner fra møderne er: Krav om deltagelse i sprogskole og praktik, krav om placering af børn i daginstitution/skole/SFO, vedligehold af egen bolig, ansvarlig økonomi, niveau for etablering, præsentation af ny bolig, lokalområde, mv.
  2. Forbesøget har desuden det klare formål, at den/de deltagende kommunale medarbejdere kan danne sig et førstehåndsindtryk af de nye borgere. Det er f.eks. muligt i nogle tilfælde at afgøre, om der er tale om traumatiserede flygtninge, hvor behandling skal iværksættes ved ankomst til kommunen. I andre tilfælde kan det være en god idé at advisere modtagende folkeskoler om nye elevers baggrund eller forudsætninger.

Resultat og effekt

Hedensted Kommune oplever, at forbesøget har meget stor betydning. Besøget gør at nyankomne flygtninge føler sig trygge allerede, når de afhentes/modtages af kendte ansigter. Desuden opleves det ofte, at modstanden og mistroen mod myndighedspersoner mindskes og at de nyankomne har større tillid til kommunens medarbejdere ved ankomsten. Forbesøget er desuden også med til at gøre overgangen fra centerliv til livet i kommunen mindre problematisk.

Brug værktøjet

Det er afgørende at der skabes en god relation til asylcentrerne. Den gode kontakt kan fx være med til at sikre overlevering af vigtige oplysninger om den enkelte flygtninge og dennes evt. familie. Da opgaven kræver ekstra medarbejderressourcer er det desuden vigtigt, at beslutningen om forbesøg er forankret på ledelsesmæssigt niveau.

Kontakt

Hedensted Kommune
Rolf Rolsted
Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her