Kommunernes etableringsstøtte til nyankomne flygtningefamilier. Undersøgelse af kommunernes støtte til etablering af bolig og hjem for nyankomne flygtninge

Udgivet af: LG Insight maj 2014

Der er store forskelle på det etableringsgrundlag, som kommunerne tilbyder nyankomne flygtningefamilier. Kommunernes støtte spænder fra under 5000 kr. til over 50.000 per familie. Det viser en undersøgelse, som LG Insight har gennemført i samarbejde med nyhedsbrevet A4.

følge integrationsloven skal kommunerne boligplacere nyankomne flygtninge og deres eventuelle familie. Det omfatter foruden anvisning af bolig også bl.a. anskaffelse af nødvendige materielle ting som møbler og hvidevarer m.m., som er nødvendige for at starte det nye integrationsliv i kommunen. Undersøgelsen afdækker bl.a., hvor mange penge kommunen bevilliger til nyanskaffelse af møbler, hårde hvidevarer, tv-pakker el.lign. til nyankomne flygtninge(familier). Derudover afdækker undersøgelsen også konkret, hvilke former for materielle ting kommunen giver støtte til. Undersøgelsen kan med fordel læses af politikere, kommunale aktører og andre, der har interesse for kommunernes praksis på området og modtagelse af nye borgere i Danmark.

Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her