KL undersøgelse vedr. boligplacering af flygtninge

Udgivet af: KL - Kommunernes Landsforening august 2014
Undersøgelse om kommunernes udfordringer med at finde permanente boliger til nyankomne flygtninge.

Materialet formidler resultaterne af en undersøgelse, som KL foretog blandt kommunerne i april 2014 vedr. de stigende udfordringer kommunerne har med at finde egnede permanente boliger til nyankomne flygtninge. Materialet kan bruges af kommuner og andre interessenter på integrationsområdet, der ønsker at vide mere om permanent boligplacering og de udfordringer, der er forbundet med at løse opgaven.

Undersøgelsen viser, at 8 ud af 10 kommuner mener, at det er vanskeligt at finde egnede, permanente boliger til nyankomne flygtninge.

Læs mere om undersøgelsen på: www.kl.dk/Beskaftigelse-og-integration1/Kommunerne-har-brug-for-boliger-til-nye-flygtninge-id162751/?n=0

Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her