Linkworker

Udgivet af: Hedensted Kommune juni 2013
Betegnelsen ”link-worker” tilkendegiver, at kodeordet for funktionen er netværk; at skabe kontakt og synergi mellem målgruppen, offentlige myndigheder og det danske samfund som helhed. Link-workerens primære opgave er dermed at facilitere og understøtte integration af nyankomne flygtninge og indvandrere, samt varetage opgaver relateret til udlændinge i kommunen.

I Hedensted Kommune er link-workerens arbejdsopgaver meget alsidige og består fortrinsvist af ad hoc-opgaver, der løbende tilpasses målgruppens behov og situation. Opgaverne kan overordnet placeres i tre kategorier: interne opgaver inden for organisationen, opgaver i direkte kontakt medmålgruppen, og opgaver rettet mod lokalsamfundet.

 1. Internt i organisationen
  Link-workeren har blandt andet til opgave at samarbejde med integrationsafdelingen om fordeling og praktisk modtagelse af flygtninge. Derudover varetager link-workeren også kontakten til Udlændingestyrelsen. Andre opgaver omfatter desuden rådgivning af socialrådgivere, lærere m.fl. i vanskelige sager, afholdelse af faglige temadage for praktikere, samarbejde med skoler og sprogskoletilbud o. lign.
 2. Direkte kontakt med målgruppen
  Link-workeren er ansvarlig for at vejlede målgruppen i, hvordan de navigerer i det danske samfund. Det gælder f.eks. samfundsforståelse, kontakt til sundhedssystemet og myndigheder, samt vejledning i jobsøgning og uddannelsesvalg.
 3. Lokalsamfundet
  Link-workerens opgaver er blandt andet at hjælpe målgruppen med at finde praktik og job, afholde kurser for frivillige, skabe kontakt til boligudlejere og samarbejde med politiet.
  At Hedensted Kommune er en mindre kommune, giver link-workeren mulighed for at favne et meget bredt spektrum af opgaver. En stor eller mellemstor kommune kan med fordel uddele opgaverne, således at link-workeren er ansvarlig for delelementer af ovennævnte opgaveportefølje.

Forudsætningerne for at fungere som link-worker er:

 • Viden om samfundsstrukturer i indvandreres oprindelseslande og i flygtningeproducerende lande samt viden om opbygningen af og funktionen i dansk samfundsstruktur. 
 • Evnen til at kommunikere på tværs af kulturelle forskelle. 
 • Overblik over og evne til navigation mellem forskellige afdelinger i den kommunale organisation. 
 • Kendskab til relevant lovgrundlag.


Derudover er den personlige relation mellem link-workeren og andre parter vigtig – hvormed små enheder og personligt kendskab til de relevante samarbejdspartnere i andre forvaltninger mv. også er vigtigt. Tillid og genkendelse er kodeord i samarbejdet. Derfor er anbefalingen fra Hedensted, at man deler afdelinger mv. i mindre enheder; herudover skal der fra ledelsens side udvises tillid og gives frie hænder til link-workeren.

Resultat og effekt

Hedensted Kommune har rigtig gode erfaringer med at have en link-worker. Det er link-workeren, der er bindeled mellem det organisatoriske plan og den daglige kontakt til målgruppen. Det giver en god synergi mellem udvikling og organisering af modtageindsatsen, og udmøntningen af indsatsen for nyankomne flygtninge.

Brug værktøjet

Det første skridt til at oprette en link-workerfunktion er en afklaring a medarbejderens organisatoriske forankring. Da link-workeren har en tværgående funktion med arbejdsopgaver, der går på tværs af forvaltningsområder, er det organisatoriske tilhørsforhold i princippet underordnet.  I Hedensted Kommune er link-workerfunktionen forankret i Integrationsafdelingen, der er placeret i Social- og Sundhedsforvaltningen, men link-workeren arbejder tæt sammen med Beskæftigelse, Undervisning og Dagtilbud. I Hedensted Kommune er link-workeren en del af stabsfunktionen, men denne forankring er mindre vigtig. Det essentielle er, at funktionen udøves, hvor tingene sker. Dvs. i nær kontakt til målgruppen, til alle kommunale afdelinger og til lokalsamfundet.

Kontakt

Hedensted Kommune
Rolf Rolsted
Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her