Manual: MindSpring for unge

Udgivet af: Dansk Flygtningehjælp juni 2014
"MindSpring for unge" er en manual til forebyggende og identitetsstyrkende gruppeforløb for og med unge flygtninge efter MindSpring-metoden.

MindSpring er en gruppemetode, der har til formål at styrke deltagernes handlekraft i forhold til eksilproblematikker. Metoden bygger på følgende principper:

 • Inddragelse af deltagernes egne erfaringer med livet i eksil som flygtninge
 • Peer-to-peer tilgang (ligesindede deler erfaringer)
 • En manual følges med faste temaer, som er aktuelle og relevante for deltagerne
 • Forskellige øvelser sikrer, at deltagerne får lejlighed til selv at reflektere over temaerne og opnå ny indsigt og bevidsthed
 • Få ny handlekompetence
 • Samarbejde mellem frivillig med flygtningebaggrund og professionel fagperson


Det særlige ved metoden er, at grupperne ledes af en frivillig MindSpring-træner med samme sprog og kulturelle baggrund som deltagerne. MindSpring-træneren suppleres af en professionel fagperson, en medtræner, fra det regi, hvor gruppeforløbet organiseres.

I gruppeforløbet for unge er temaerne:

 • Identitet, identitetsudvikling og -forandring
 • At vokse op i og med to kulturer
 • Stress og stresshåndtering
 • Traumer og traumehåndtering
 • Ensomhed, fællesskab og netværk


Det er målsætningen, at de unger efter et MindSpring-gruppeforløb har fået ny viden og indsigt om temaerne, føler sig bedre i stand til at håndtere hverdagens problemer, føler sig styrket i deres selvopfattelse, identitet og handlekraft og har fået fokus på deres egen positive historie, egne kvaliteter og egenskaber.

På længere sigt handler MindSpring for unge om at forebygge psykisk og social mistrivsel.

Resultat og effekt

Als Research har evalueret seks MindSpring-gruppeforløb for unge. Evalueringen viser, at deltagerne er tilfredse med deres udbytte af forløbet. Det er lykkedes over al forventning at få skabt et fællesskab, hvor deltagerne frit kan tale om svære oplevelser. Deltagerne er blevet bekendt med, at de ikke står alene med deres problemer og har udvidet deres netværk. Det forholdsvis lave frafald og den høje mødestabilitet bekræfter, at forløbet opfattes som relevant af deltagerne.

MindSpring-gruppemetoden er også blevet brugt i adskillige kommuner til gruppeforløb for forældre med flygtningebaggrund. Også her er deltagernes udbytte stort. Evalueringen viser blandt andet, at forældrene har fået kommunikationsredskaber og dermed færre familiekonflikter og har ændret syn på og praksis i forhold til børneopdragelse.

Se evalueringen af Mindspring her.

Se metodehæftet til Mindspring her.

Brug værktøjet

Kontakt Dansk Flygtningehjælp, Center for Udsatte Flygtninge, ved projektleder Vibeke Hallas, hvis I som kommune eller institution er interesseret i at starte MindSpring-grupper.

Kontakt

Dansk Flygtningehjælp
Anna Mathilde Jensen
Borgergade 10, 3.
1300 København K
Tlf.: 33 73 52 55
Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her