Metodehæftet ”MindSpring - Forældregrupper for og med flygtninge eller asylansøgere

Om at give sine børn, der vokser op i to kulturer, en bevidst og tryg opdragelse – og om stress, traumer og identitet

MindSpringer en gruppemetode for forældre, hvor deltagerne er i samme situation (flygtninge i integrationsfasen eller asylansøgere). Hvert gruppeforløb ledes og faciliteres af en frivillig flygtning – en MindSpring-træner, som har gennemført et otte-dages kursus i metoden, og som på egen krop kender den situation, deltagerne er i. Desudener der en medtræner, som er en fagperson fra enten kommune eller asylcenter. Begge trænere er ansvarlige for gruppeforløbet.

Deltagerne får ny viden og indsigt og samtidigt mulighed for sammen at drøfte psykiske følger af traumer, stressreduktion, identitet, opdragelse, kommunikation, normer og regler samt hvorledes de kan håndtere livet i eksil og opdragelsen af deres børn. De opnår derved ny handlekompetence samt et begyndende netværk mellem forældrene, som forhåbentligt kan fortsætte, når gruppeforløbene er gennemført.

Et gruppeforløb består af otte gruppemøder, hver på to timer og foregår på deltagernes modersmål. Metodehæftet beskriver detaljeret de otte gruppemøders indhold og form.

Gennemførelsen af MindSpring-grupper involverer en frivillig MindSpring-træner med samme sprog som deltagerne og en medtræner. Samarbejdet mellem trænerne er afgørende for et vellykket forløb. Desuden skal der være en tolk til stede, som kan oversætte for medtræner, som ikke formodes at have fælles sprog med deltagerne og MindSpring-træneren. Der skal afsættes tid til forberedelse og efterbearbejdelse af gruppemøderne til trænerne.

Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp, har pt. kontakt med ti MindSpring-trænere fordelt i Danmark med forskellige sprog og kan kontaktes desangående for formidling af kontakt.

Kontaktperson:
Anna Mathilde Jensen
Tlf.: 33 73 52 55

Resultat og effekt

Als Research har fulgt projektet og udarbejdet en slutevaluering, som konkluderer, at metoden er anvendelig og udbytterig for målgrupperne. Deltagerne har fået nye forældrekompetencer og ændret syn på egne muligheder i positiv retning. De har fået kommunikationsredskaber og dermed færre familiekonflikter og har ændret syn på og praksis i forhold til børneopdragelse. Citat fra et af interviewene: ”Jeg bruger mere tid sammen med børnene og laver flere ting med dem nu, i dagligdagen og i weekenden. F.eks. når vi sidder ved spisebordet.”Slutevaluering kan downloades her eller på www.flygtning.dk/mindspring.

Se manualen til Mindspring her og evalueringen her.

Brug værktøjet

Ønsker man at igangsætte en MindSpring-grupper kontakter man Dansk Flygtningehjælp, Center for Udsatte Flygtninge, ved projektleder Vibeke Hallas.

Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her