Ny i Danmark – opstartsforløb for nyankomne flygtninge og familiesammenførte i Ringkøbing-Skjern Kommune

Udgivet af: Ringkøbing-Skjern Kommune juni 2013
Ny i Danmark er et otte ugers opstartsforløb for nyankomne flygtninge og familiesammenførte i Ringkøbing-Skjern Kommune. Forløbet kombinerer danskundervisning med undervisning i blandt andet viden om arbejdsmarkedet og uddannelsesmuligheder samt kompetenceafklaring og fysisk aktivitet.

Alle nyankomne flygtninge, familiesammenførte og ægtefælleforsørgede deltager i Ny i Danmark, som er et otte ugers undervisningsforløb, der indeholder to dages undervisning og tre dages danskuddannelse hver uge. De otte ugers undervisningsforløb afløses af en sprogpraktik.

Formålet med forløbet er, at borgerne får et bedre kendskab til det lokale arbejdsmarked og deres uddannelsesmuligheder. Derudover medvirker det til en afdækning af borgerens realistiske muligheder på arbejdsmarkedet, afklaring af kompetencer. Forløbet medvirker desuden til at fastholde og udvikle arbejdsmæssige kvalifikationer og giver borgeren bedre forudsætninger for at kunne forstå de kulturelle forskelle, der er på borgerens oprindelsesland og Danmark.

Kurset starter hver dag med fysisk aktivitet. Derefter er der en blanding af klasseundervisning, eksterne undervisere, gruppearbejde, virksomhedsbesøg og enkelte dage med afklaring på et af værkstederne. Der er tolk under hele forløbet

Sprogpraktik er på 13-20 ugers varighed og tager udgangspunkt i den enkelte deltagers baggrund, interesser, kompetencer og evt. ønske om at afprøve nye relevante arbejdsområder. Formålet med sprogpraktikken er blandt andet at opkvalificere borgerens sproglige kompetencer samt at give borgeren et indblik i livet og kulture på en dansk arbejdsplads. Efter sprogpraktikken overgår beskæftigelsesdelen til jobkonsulenten i integrationsteamet.

Resultat og effekt

Alle nyankomne er aktive i Ny i Danmark efter meget kort tid. Borgerne oplever, at de bliver taget seriøst, da undervisningen og praktikkerne kan bruges aktivt i deres integration i Danmark. Borgerne får afprøvet mulige beskæftigelsesområder samt viden, om hvad der kræves uddannelsesmæssigt. De deltager aktivt i deres eget integrationsprogram og er gode rollemodeller for deres børn.

Brug værktøjet

Ringkøbing-Skjern Kommune oplevede, at de havde brug for et særligt tilbud til nyankomne. Gruppen af nyankomne havde behov for undervisning i generel viden om Danmark, det danske arbejdsmarked, det danske uddannelsessystem, hverdagslivet i Danmark, fagforening, A-kasse, IT-undervisning og meget mere.

Det er vigtigt, at der skabes et godt grundlag for et sådant forløb. Projektmedarbejderen har tæt kontakt til integrationsteamet, og deltager i teammøderne. Projektet evalueres løbende og har ændret sig markant over den tid, hvor det har kørt. Det er hele tiden vigtigt, at have fokus på, hvad målgrupperne har brug for. Dette kan ændre sig alt efter, hvor i verden borgerne kommer fra og hvilke erfaringer de har med sig.

Kontakt

Ringkøbing-Skjern Kommune
Finderupsvej 7
6900 Skjern
Tlf.: 99 74 24 24
Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her