Styrket informationsudveksling mellem indkvarteringsoperatører og kommuner

På baggrund af Regeringen, KL og arbejdsmarkedets parters aftaler, om en styrket overlevering af informationer fra asylfasen til modtagekommunerne, er der udarbejdet et overgivelsesskema, som kan bidrage til at styrke asyloperatørernes overlevering af informationer til modtagekommunerne.

Formålet med overgivelsesskemaet er, at der i asylfasen skal ske en bedre og mere ensartet screening af flygtninges formelle og uformelle kompetencer, og at overgivelsen af information fra asylfasen til kommunen skal forbedres.

Derfor har en arbejdsgruppe under Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
udarbejde et fælles standardiseret skema til systematisk indsamling og overgivelse
af information om den enkelte nye flygtning fra indkvarteringsoperatørerne til
kommunen.

Resultat og effekt

Det er afgørende for en god integrationsindsats, at den kommune, der modtager en flygtning, så tidligt som muligt har adgang til relevante oplysninger om den enkelte og om den enkeltes viden og kompetencer, så kommunen kan forberede modtagelsen og integrationsindsatsen.

Overgivelsesskemaet kan bidrage til at give kommunerne et styrket grundlag for at iværksætte en tidlig og målrettet integrationsindsats for nytilkomne flygtninge.

Brug værktøjet

Overgivelsesskemaet er indarbejdet i LetAsyl, som er indkvarteringsoperatørernes it-system. Der arbejdes desuden på en digital løsning for overlevering af oplysningerne i overgivelsesskemaet. Det betyder, at kommunerne vil få direkte adgang til oplysningerne i overgivelsesskemaet. Skemaet bliver opdateret løbende i hele asylperioden. 

Du kan læse mere om anvendelse af overgivelsesskemaet i hhv. vejledning til indkvarteringsoperatører og vejledning til kommunerne.

Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her