Modtagelse

 

Styrket informationsudveksling mellem indkvarteringsoperatører og kommuner

 
På baggrund af Regeringen, KL og arbejdsmarkedets parters aftaler, om en styrket overlevering af informationer fra asylfasen til modtagekommunerne, er der udarbejdet et overgivelsesskema, som kan bidrage til at styrke asyloperatørernes overlevering af informationer til modtagekommunerne.
Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Flygtningebørn i dagplejen

 
Sådan kan du modtage flygtningebørn og deres familie.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Flygtningebørn i folkeskolen

 
En guide til modtagelse af flygtningebørn og deres familie.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Flygtningebørn på frie grund- og efterskoler

 
En guide til modtagelse af flygtningebørn og deres familie.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Flygtningebørn i daginstitutioner

 
En guide til modtagelse af flygtningebørn og deres familie.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Faglige anvisninger til læger ifm. helbredsmæssige vurderinger af nyankomne flygtninge m.v.

 
De faglige anvisninger har til formål at klæde de praktiserende læger og andre læger på til bedst muligt at lave helbredsundersøgelser af nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Desuden giver materialet information om henvisningsmuligheder, og hvor yderligere lægefaglig ekspertise kan indhentes.
Socialstyrelsen

Opfølgning på muligheder for boligplacering af nye flygtninge i Aalborg Kommune

 
Alternativer til at finde boliger med en passende husleje til nyankomne flygtninge i Aalborg Kommune.
Aalborg Kommune

Roskilde Modellen - 2015

 
Roskilde Kommune har udviklet en model, der giver alle nyankomne flygtninge et overblik over, hvilke aktiviteter de kan og skal deltage i fra ankomsten til kommunen og frem til integrationsperiodens ophør. Aktiviteterne inkluderer blandt andet et højskoleophold med fokus på ’turbodansk’ efterfulgt af sprogpraktik og sprogskole.
Roskilde Kommune, Integration og Sekretariat

Handleplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune

 
Oplistning af muligheder for boligplacering af nye flygtninge i Aalborg Kommune
Aalborg Kommune

Manual: MindSpring for unge

 
"MindSpring for unge" er en manual til forebyggende og identitetsstyrkende gruppeforløb for og med unge flygtninge efter MindSpring-metoden.
Dansk Flygtningehjælp

Den Gode Modtagelse - Håndbog fra Vejle Kommune

 
Den Gode Modtagelse er en håndbog til fagfolk i kommunerne, som arbejder med integration. Håndbogen, der primært er skrevet, men ikke begrænset til medarbejderne i Jobcenter Vejle, beskriver alle arbejdsgange og procedurer omkring Den Gode Modtagelse af flygtninge.
Vejle Kommune

3/2-modellen

 
Ofte er en kombination af sprogskole og virksomhedsrettede aktiviteter med til at understøtte integrationsprocessen for nyankomne flygtninge og familiesammenførte. I Hedensted Kommune arbejder man med 3/2-modellen for at understøtte denne process.
Hedensted Kommune

Modtageplan

 
Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet en modtageplan, der giver konkrete anvisninger på fordeling af opgaver i forbindelse med modtagelse af nyankomne flygtninge.
Ringkøbing-Skjern Kommune

Linkworker

 
Betegnelsen ”link-worker” tilkendegiver, at kodeordet for funktionen er netværk; at skabe kontakt og synergi mellem målgruppen, offentlige myndigheder og det danske samfund som helhed. Link-workerens primære opgave er dermed at facilitere og understøtte integration af nyankomne flygtninge og indvandrere, samt varetage opgaver relateret til udlændinge i kommunen.
Hedensted Kommune

Trivselskonsulenter

 
Silkeborg Kommune tilbyder alle nyankomne flygtningefamilier en trivselskonsulent. Konsulentens opgave er at hjælpe familierne med at falde til i kommunen. Det kan være praktisk hjælp til at få styr på de mange ting, der skal ordnes efter ankomsten, men det kan også være opgaver af pædagogisk karakter, som fx støtte til børnenes trivsel.
Silkeborg Kommune, Integrationsteamet, Job og Borgerservice

Forbesøg på asylcenter

 
Det kan være en god ide for kommunen at tage på forbesøg på asylcentret inden modtagelse af flygtninge. Besøget kan være med til at etablere et tillidsforhold, som kan få stor betydning for det fremadrettede samarbejde mellem flygtningen og kommunen.
Hedensted Kommune

Ny i Danmark – opstartsforløb for nyankomne flygtninge og familiesammenførte i Ringkøbing-Skjern Kommune

 
Ny i Danmark er et otte ugers opstartsforløb for nyankomne flygtninge og familiesammenførte i Ringkøbing-Skjern Kommune. Forløbet kombinerer danskundervisning med undervisning i blandt andet viden om arbejdsmarkedet og uddannelsesmuligheder samt kompetenceafklaring og fysisk aktivitet.
Ringkøbing-Skjern Kommune

Metodehæftet ”MindSpring - Forældregrupper for og med flygtninge eller asylansøgere

 
Om at give sine børn, der vokser op i to kulturer, en bevidst og tryg opdragelse – og om stress, traumer og identitet
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Tolkeguide

 
Tolkeguiden er først og fremmest tænkt som et praktisk anvendeligt redskab for tolkebrugere til at optimere deres daglige arbejde med fremmedsprogede borgere med behov for tolkebistand.

Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne

 
Håndbogen ”Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne” videreformidler gode erfaringer og klare anbefalinger fra forskellige kommuner, der har systematiseret deres arbejde med modtagelsen af flygtninge.
Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her