Modtagelse

 

Kommunernes modtagelse af nyankomne flygtninge og indvandrere

 
Effektfulde integrationsindsatser for nyankomne flygtninge og indvandrere.
LG Insight

Artikel: Fire års krig i Syrien har skadet millioner af børn

 
Krigens konsekvenser for børn rækker langt ind i fremtiden – for børns sundhed, uddannelse og psykologiske tilstand er hårdt ramt. I forbindelse med årsdagen gør Red Barnet status over krigens konsekvenser for børn.
Red Barnet

Information om boligplacering af nye flygtninge

 
Informationsbrev vedr. de forskellige regler og muligheder for indkvartering og boligplacering af flygtninge.

Flygtninge fra Syrien

 
Denne baggrundsorientering giver genbosættelseslandene grundlæggende viden om de syriske flygtninge.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

KL undersøgelse vedr. boligplacering af flygtninge

 
Undersøgelse om kommunernes udfordringer med at finde permanente boliger til nyankomne flygtninge.
KL - Kommunernes Landsforening

Dengodemodtagelse.dk

 
Det at komme til Danmark som flygtning kan for mange indeholde store udfordringer og forandringer. Dengodemodtagelse.dk er en hjemmeside, der fungerer som et redskab, som har til formål at gøre modtagelsen af flygtninge i Danmark så gnidningsløs som mulig og bidrage til at lette den svære overgang fra asylcenter til bosættelse i eget hjem.

Eritrea og eritreiske flygtninge

 
Basisviden om Eritrea, landets karakteristika, geografi, historie og befolkning. Notatet skitserer nogle af de forhold, som flygtninge fra Eritrea er flygtet fra, og hvad der kendetegner gruppen af flygtninge fra Eritrea.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Faktaark - Bhutan

 
I faktaarket kan du finde landefakta og baggrundsinformation om Bhutan.

Faktaark - Afghanistan

 
I faktaarket kan du finde landefakta og baggrundsinformation om Afghanistan. Landefakta og baggrundsinformation herfra omhandler først og fremmest den konkrete politiske situation, økonomi, karakteristika ved flygtningegruppen og sprog.

Faktaark - Congo

 
I faktaarket kan du finde landefakta og baggrundsinformation om Landefakta og baggrundsinformation fra Congo omhandler først og fremmest den konkrete politiske situation, økonomi, karakteristika ved flygtningegruppen og sprog.

Faktaark - Syrien

 
I faktaarket kan du finde landefakta og baggrundsinformation om Syrien. Landefakta og baggrundsinformation herfra omhandler først og fremmest den konkrete politiske situation, økonomi, karakteristika ved flygtningegruppen og sprog.

Bladet Frivillig om congolesiske flygtninge

 
Temanummer om congolesiske flygtninge
Frivillignet – en del af Dansk Flygtningehjælp
Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her