Modtagelse

Filtrer
 

Opfølgning på muligheder for boligplacering af nye flygtninge i Aalborg Kommune

 
Alternativer til at finde boliger med en passende husleje til nyankomne flygtninge i Aalborg Kommune.
Aalborg Kommune

Handleplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune

 
Oplistning af muligheder for boligplacering af nye flygtninge i Aalborg Kommune
Aalborg Kommune

Evaluering af MindSpring for unge

 
MindSpring er gruppe-forløb for og med flygtninge om livet i eksil, kultur, traumer, stress og identitet. Dansk Flygtningehjælp har gennemført MindSpring-grupper for unge flygtninge og Als Research har foretaget evalueringen.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Flygtninge fra Syrien

 
Denne baggrundsorientering giver genbosættelseslandene grundlæggende viden om de syriske flygtninge.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Flygtningebørn på frie grund- og efterskoler

 
En guide til modtagelse af flygtningebørn og deres familie.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Flygtningebørn i daginstitutioner

 
En guide til modtagelse af flygtningebørn og deres familie.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Flygtningebørn i folkeskolen

 
En guide til modtagelse af flygtningebørn og deres familie.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Flygtningebørn i dagplejen

 
Sådan kan du modtage flygtningebørn og deres familie.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Evaluering af MindSpring – Tidligere deltagere i forældreforløb

 
MindSpring er psykosociale gruppeforløb for og med flygtninge om opdragelse, traumer, stress og identitet. Evalueringsnotatet beskriver, hvilken betydning har MindSpring-gruppen haft for forældredeltagerne halvandet år efter gruppens afslutning?
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Eritrea og eritreiske flygtninge

 
Basisviden om Eritrea, landets karakteristika, geografi, historie og befolkning. Notatet skitserer nogle af de forhold, som flygtninge fra Eritrea er flygtet fra, og hvad der kendetegner gruppen af flygtninge fra Eritrea.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Metodehæftet ”MindSpring - Forældregrupper for og med flygtninge eller asylansøgere

 
Om at give sine børn, der vokser op i to kulturer, en bevidst og tryg opdragelse – og om stress, traumer og identitet
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Manual: MindSpring for unge

 
"MindSpring for unge" er en manual til forebyggende og identitetsstyrkende gruppeforløb for og med unge flygtninge efter MindSpring-metoden.
Dansk Flygtningehjælp

Bladet Frivillig om congolesiske flygtninge

 
Temanummer om congolesiske flygtninge
Frivillignet – en del af Dansk Flygtningehjælp

Forbesøg på asylcenter

 
Det kan være en god ide for kommunen at tage på forbesøg på asylcentret inden modtagelse af flygtninge. Besøget kan være med til at etablere et tillidsforhold, som kan få stor betydning for det fremadrettede samarbejde mellem flygtningen og kommunen.
Hedensted Kommune

Linkworker

 
Betegnelsen ”link-worker” tilkendegiver, at kodeordet for funktionen er netværk; at skabe kontakt og synergi mellem målgruppen, offentlige myndigheder og det danske samfund som helhed. Link-workerens primære opgave er dermed at facilitere og understøtte integration af nyankomne flygtninge og indvandrere, samt varetage opgaver relateret til udlændinge i kommunen.
Hedensted Kommune

3/2-modellen

 
Ofte er en kombination af sprogskole og virksomhedsrettede aktiviteter med til at understøtte integrationsprocessen for nyankomne flygtninge og familiesammenførte. I Hedensted Kommune arbejder man med 3/2-modellen for at understøtte denne process.
Hedensted Kommune

KL undersøgelse vedr. boligplacering af flygtninge

 
Undersøgelse om kommunernes udfordringer med at finde permanente boliger til nyankomne flygtninge.
KL - Kommunernes Landsforening

Kommunernes modtagelse af nyankomne flygtninge og indvandrere

 
Effektfulde integrationsindsatser for nyankomne flygtninge og indvandrere.
LG Insight

Dengodemodtagelse.dk

 
Det at komme til Danmark som flygtning kan for mange indeholde store udfordringer og forandringer. Dengodemodtagelse.dk er en hjemmeside, der fungerer som et redskab, som har til formål at gøre modtagelsen af flygtninge i Danmark så gnidningsløs som mulig og bidrage til at lette den svære overgang fra asylcenter til bosættelse i eget hjem.
Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her