Modtagelse

Filtrer
 

Bladet Frivillig om congolesiske flygtninge

 
Temanummer om congolesiske flygtninge
Frivillignet – en del af Dansk Flygtningehjælp

Faktaark - Syrien

 
I faktaarket kan du finde landefakta og baggrundsinformation om Syrien. Landefakta og baggrundsinformation herfra omhandler først og fremmest den konkrete politiske situation, økonomi, karakteristika ved flygtningegruppen og sprog.

Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne

 
Håndbogen ”Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne” videreformidler gode erfaringer og klare anbefalinger fra forskellige kommuner, der har systematiseret deres arbejde med modtagelsen af flygtninge.

Tolkeguide

 
Tolkeguiden er først og fremmest tænkt som et praktisk anvendeligt redskab for tolkebrugere til at optimere deres daglige arbejde med fremmedsprogede borgere med behov for tolkebistand.

Metodehæftet ”MindSpring - Forældregrupper for og med flygtninge eller asylansøgere

 
Om at give sine børn, der vokser op i to kulturer, en bevidst og tryg opdragelse – og om stress, traumer og identitet
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Faktaark - Congo

 
I faktaarket kan du finde landefakta og baggrundsinformation om Landefakta og baggrundsinformation fra Congo omhandler først og fremmest den konkrete politiske situation, økonomi, karakteristika ved flygtningegruppen og sprog.

Faktaark - Afghanistan

 
I faktaarket kan du finde landefakta og baggrundsinformation om Afghanistan. Landefakta og baggrundsinformation herfra omhandler først og fremmest den konkrete politiske situation, økonomi, karakteristika ved flygtningegruppen og sprog.

Faktaark - Bhutan

 
I faktaarket kan du finde landefakta og baggrundsinformation om Bhutan.

Eritrea og eritreiske flygtninge

 
Basisviden om Eritrea, landets karakteristika, geografi, historie og befolkning. Notatet skitserer nogle af de forhold, som flygtninge fra Eritrea er flygtet fra, og hvad der kendetegner gruppen af flygtninge fra Eritrea.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Ny i Danmark – opstartsforløb for nyankomne flygtninge og familiesammenførte i Ringkøbing-Skjern Kommune

 
Ny i Danmark er et otte ugers opstartsforløb for nyankomne flygtninge og familiesammenførte i Ringkøbing-Skjern Kommune. Forløbet kombinerer danskundervisning med undervisning i blandt andet viden om arbejdsmarkedet og uddannelsesmuligheder samt kompetenceafklaring og fysisk aktivitet.
Ringkøbing-Skjern Kommune

Forbesøg på asylcenter

 
Det kan være en god ide for kommunen at tage på forbesøg på asylcentret inden modtagelse af flygtninge. Besøget kan være med til at etablere et tillidsforhold, som kan få stor betydning for det fremadrettede samarbejde mellem flygtningen og kommunen.
Hedensted Kommune

Trivselskonsulenter

 
Silkeborg Kommune tilbyder alle nyankomne flygtningefamilier en trivselskonsulent. Konsulentens opgave er at hjælpe familierne med at falde til i kommunen. Det kan være praktisk hjælp til at få styr på de mange ting, der skal ordnes efter ankomsten, men det kan også være opgaver af pædagogisk karakter, som fx støtte til børnenes trivsel.
Silkeborg Kommune, Integrationsteamet, Job og Borgerservice

Linkworker

 
Betegnelsen ”link-worker” tilkendegiver, at kodeordet for funktionen er netværk; at skabe kontakt og synergi mellem målgruppen, offentlige myndigheder og det danske samfund som helhed. Link-workerens primære opgave er dermed at facilitere og understøtte integration af nyankomne flygtninge og indvandrere, samt varetage opgaver relateret til udlændinge i kommunen.
Hedensted Kommune

Modtageplan

 
Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet en modtageplan, der giver konkrete anvisninger på fordeling af opgaver i forbindelse med modtagelse af nyankomne flygtninge.
Ringkøbing-Skjern Kommune

3/2-modellen

 
Ofte er en kombination af sprogskole og virksomhedsrettede aktiviteter med til at understøtte integrationsprocessen for nyankomne flygtninge og familiesammenførte. I Hedensted Kommune arbejder man med 3/2-modellen for at understøtte denne process.
Hedensted Kommune

Den Gode Modtagelse - Håndbog fra Vejle Kommune

 
Den Gode Modtagelse er en håndbog til fagfolk i kommunerne, som arbejder med integration. Håndbogen, der primært er skrevet, men ikke begrænset til medarbejderne i Jobcenter Vejle, beskriver alle arbejdsgange og procedurer omkring Den Gode Modtagelse af flygtninge.
Vejle Kommune

Evaluering af MindSpring for unge

 
MindSpring er gruppe-forløb for og med flygtninge om livet i eksil, kultur, traumer, stress og identitet. Dansk Flygtningehjælp har gennemført MindSpring-grupper for unge flygtninge og Als Research har foretaget evalueringen.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Evaluering af MindSpring – Tidligere deltagere i forældreforløb

 
MindSpring er psykosociale gruppeforløb for og med flygtninge om opdragelse, traumer, stress og identitet. Evalueringsnotatet beskriver, hvilken betydning har MindSpring-gruppen haft for forældredeltagerne halvandet år efter gruppens afslutning?
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Manual: MindSpring for unge

 
"MindSpring for unge" er en manual til forebyggende og identitetsstyrkende gruppeforløb for og med unge flygtninge efter MindSpring-metoden.
Dansk Flygtningehjælp
Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her