Modtagelse

Filtrer
 

3/2-modellen

 
Ofte er en kombination af sprogskole og virksomhedsrettede aktiviteter med til at understøtte integrationsprocessen for nyankomne flygtninge og familiesammenførte. I Hedensted Kommune arbejder man med 3/2-modellen for at understøtte denne process.
Hedensted Kommune

Artikel: Fire års krig i Syrien har skadet millioner af børn

 
Krigens konsekvenser for børn rækker langt ind i fremtiden – for børns sundhed, uddannelse og psykologiske tilstand er hårdt ramt. I forbindelse med årsdagen gør Red Barnet status over krigens konsekvenser for børn.
Red Barnet

Bladet Frivillig om congolesiske flygtninge

 
Temanummer om congolesiske flygtninge
Frivillignet – en del af Dansk Flygtningehjælp

Den Gode Modtagelse - Håndbog fra Vejle Kommune

 
Den Gode Modtagelse er en håndbog til fagfolk i kommunerne, som arbejder med integration. Håndbogen, der primært er skrevet, men ikke begrænset til medarbejderne i Jobcenter Vejle, beskriver alle arbejdsgange og procedurer omkring Den Gode Modtagelse af flygtninge.
Vejle Kommune

Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne

 
Håndbogen ”Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne” videreformidler gode erfaringer og klare anbefalinger fra forskellige kommuner, der har systematiseret deres arbejde med modtagelsen af flygtninge.

Dengodemodtagelse.dk

 
Det at komme til Danmark som flygtning kan for mange indeholde store udfordringer og forandringer. Dengodemodtagelse.dk er en hjemmeside, der fungerer som et redskab, som har til formål at gøre modtagelsen af flygtninge i Danmark så gnidningsløs som mulig og bidrage til at lette den svære overgang fra asylcenter til bosættelse i eget hjem.

Eritrea og eritreiske flygtninge

 
Basisviden om Eritrea, landets karakteristika, geografi, historie og befolkning. Notatet skitserer nogle af de forhold, som flygtninge fra Eritrea er flygtet fra, og hvad der kendetegner gruppen af flygtninge fra Eritrea.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Evaluering af MindSpring – Tidligere deltagere i forældreforløb

 
MindSpring er psykosociale gruppeforløb for og med flygtninge om opdragelse, traumer, stress og identitet. Evalueringsnotatet beskriver, hvilken betydning har MindSpring-gruppen haft for forældredeltagerne halvandet år efter gruppens afslutning?
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Evaluering af MindSpring for unge

 
MindSpring er gruppe-forløb for og med flygtninge om livet i eksil, kultur, traumer, stress og identitet. Dansk Flygtningehjælp har gennemført MindSpring-grupper for unge flygtninge og Als Research har foretaget evalueringen.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Faglige anvisninger til læger ifm. helbredsmæssige vurderinger af nyankomne flygtninge m.v.

 
De faglige anvisninger har til formål at klæde de praktiserende læger og andre læger på til bedst muligt at lave helbredsundersøgelser af nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Desuden giver materialet information om henvisningsmuligheder, og hvor yderligere lægefaglig ekspertise kan indhentes.
Socialstyrelsen

Faktaark - Afghanistan

 
I faktaarket kan du finde landefakta og baggrundsinformation om Afghanistan. Landefakta og baggrundsinformation herfra omhandler først og fremmest den konkrete politiske situation, økonomi, karakteristika ved flygtningegruppen og sprog.

Faktaark - Bhutan

 
I faktaarket kan du finde landefakta og baggrundsinformation om Bhutan.

Faktaark - Congo

 
I faktaarket kan du finde landefakta og baggrundsinformation om Landefakta og baggrundsinformation fra Congo omhandler først og fremmest den konkrete politiske situation, økonomi, karakteristika ved flygtningegruppen og sprog.

Faktaark - Syrien

 
I faktaarket kan du finde landefakta og baggrundsinformation om Syrien. Landefakta og baggrundsinformation herfra omhandler først og fremmest den konkrete politiske situation, økonomi, karakteristika ved flygtningegruppen og sprog.

Flygtninge fra Syrien

 
Denne baggrundsorientering giver genbosættelseslandene grundlæggende viden om de syriske flygtninge.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Flygtningebørn i daginstitutioner

 
En guide til modtagelse af flygtningebørn og deres familie.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Flygtningebørn i dagplejen

 
Sådan kan du modtage flygtningebørn og deres familie.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Flygtningebørn i folkeskolen

 
En guide til modtagelse af flygtningebørn og deres familie.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Flygtningebørn på frie grund- og efterskoler

 
En guide til modtagelse af flygtningebørn og deres familie.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Forbesøg på asylcenter

 
Det kan være en god ide for kommunen at tage på forbesøg på asylcentret inden modtagelse af flygtninge. Besøget kan være med til at etablere et tillidsforhold, som kan få stor betydning for det fremadrettede samarbejde mellem flygtningen og kommunen.
Hedensted Kommune
Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her