Uledsagede mindreårige

Filtrer
 

Forældremyndighed over uledsagede mindreårige udlændinge med opholdstilladelse i Danmark

 
Hvem er under forældremyndighed? I denne korte pjece opridser Statsforvaltningen kort og præcist, hvornår udlændinge, der søger asyl i Danmark, er mindreårige eller ej.
Statsforvaltningen

Hvordan skaber vi den bedste modtagelse af børn og unge, der flygter alene

 
Faglige oplæg fra konference, der inspirerer til, hvordan frivillige og professionelle sammen kan sikre den bedste modtagelse af børn og unge, der flygter alene til Danmark
Røde Kors

Sociale netværks betydning for unge flygtninge i det senmoderne samfund

 
En undersøgelse af unge flygtninges oplevelser med deltagelsen i DFUNK's frivillige ung-til-ung aktiviteter.
Aalborg Universitet - specialestuderende Matilde Agner Pedersen & Sarah Handest Broe

Forældremyndighed for uledsagede børn og unge - en håndbog til frivillige

 
Introduktion til forældremyndighed over uledsagede børn. Gennem tekst og interviews fortælles om, hvad rollen indebærer for frivillige og om deres samarbejde med kommuner, opholdssteder og andre aktører. Der gives undervejs konkrete eksempler på den særlige betydning, som den frivillige indsats har indenfor dette område.
Røde Kors

Den gode modtagelse af uledsagede mindreårige i kommunerne

 
Flere kommuner efterspørger råd og vejledning i forhold til indsatsen for de uledsagede mindreårige flygtningebørn. I denne håndbog er der hjælp at hente.

Uledsagede afghanske flygtningebørn

 
Tendenser og undersøgelser blandt uledsagede flygtningebørn samt et specifikt fokus på den viden, der findes om uledsagede afghanske flygtningebørn
Videnscenter for Psykotraumatologi

Uledsagede mindreårige flygtninge – modtagelse og indsats i kommunerne

 
Uledsagede mindreårige flygtninge – modtagelse og indsats i kommunerne I rapporten afdækker Ankestyrelsen kommunernes gode erfaringer samt udfordringer med modtagelse af og indsatsen over for uledsagede mindreårige flygtninge. Sammen med de unges perspektiv bidrager undersøgelsen med ny viden og erfaringer, som kan være til gavn modtagerkommuner.
Analyseenheden, en del af Ankestyrelsen

Samarbejdsaftale om uledsagede mindreårige Viborg Kommune

 
Det stigende antal uledsagede mindreårige i Viborg Kommune har krævet en øget koordinering af den kommunale indsats på området. For at lette overgangen mellem forvaltninger, når den unge fylder 18 år, har Viborg Kommune udarbejdet en samarbejdsaftale, der beskriver retningslinjerne for arbejdsgange mellem Familieafdelingen og Integrationsteamet.
Viborg Kommune
Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her