Den gode modtagelse af uledsagede mindreårige i kommunerne

januar 2012
Flere kommuner efterspørger råd og vejledning i forhold til indsatsen for de uledsagede mindreårige flygtningebørn. I denne håndbog er der hjælp at hente.

Den gode modtagelse af uledsagede mindreårige" er udgivet, fordi der de senere år er kommet et stigende antal uledsagede mindreårige til Danmark. For kommunerne, der modtager disse børn og unge, er der en række særlige udfordringer, der skal håndteres, for at det enkelte barn og den enkelte unge sikres den bedste mulige integration.

Der sættes i håndbogen fokus på de lovgivningsmæssige rammer i forhold til de uledsagede mindreårige og på overdragelsen fra opholdet i asylcentret til modtagelsen i kommunen.

Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her