Uledsagede mindreårige

 

Uledsagede mindreårige flygtninge – modtagelse og indsats i kommunerne

 
Uledsagede mindreårige flygtninge – modtagelse og indsats i kommunerne I rapporten afdækker Ankestyrelsen kommunernes gode erfaringer samt udfordringer med modtagelse af og indsatsen over for uledsagede mindreårige flygtninge. Sammen med de unges perspektiv bidrager undersøgelsen med ny viden og erfaringer, som kan være til gavn modtagerkommuner.
Analyseenheden, en del af Ankestyrelsen
Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her