Forældremyndighed for uledsagede børn og unge - en håndbog til frivillige

Udgivet af: Røde Kors september 2013
Introduktion til forældremyndighed over uledsagede børn. Gennem tekst og interviews fortælles om, hvad rollen indebærer for frivillige og om deres samarbejde med kommuner, opholdssteder og andre aktører. Der gives undervejs konkrete eksempler på den særlige betydning, som den frivillige indsats har indenfor dette område.

Håndbogen henvender sig hovedsageligt til nuværende og kommende frivillige forældremyndighedsindehavere, men kan med fordel læses af professionelle og praktikere, som har berøring med uledsagede børn og deres forældremyndighedsindehavere; sagsbehandlere, pædagoger, lærere, sundhedspersonale og andre.

Formålet med håndbogen er at videreformidle den viden og de gode erfaringer, som er indsamlet af Røde Kors gennem et udviklingsprojekt om forældremyndighed. Det er håbet, at håndbogen vil udgøre en inspirationskilde og være en løbende reference i samarbejdet mellem frivillige forældremyndighedsindehavere og de andre aktører, der er involverede i de uledsagede børns liv i Danmark.

Kontakt

Røde Kors
Niels Svankjær Christiansen
Blegdamsvej 27
2100 København Ø
Tlf.: 30700026
Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her