Hvordan skaber vi den bedste modtagelse af børn og unge, der flygter alene

Udgivet af: Røde Kors marts 2016
Faglige oplæg fra konference, der inspirerer til, hvordan frivillige og professionelle sammen kan sikre den bedste modtagelse af børn og unge, der flygter alene til Danmark

Konferencerapporten samler en række faglige oplæg og politiske anbefalinger i forhold til hvilke tiltag, der bør gøres, hvis vi vil sikre de bedste rammer for børn og unge, der flygter alene. I rapporten kan du læse et uledsaget flygtningebarns egne beretninger om ankomsten til Danmark, hvordan asylcentrene tager i mod målgruppen og hvad kommuner gør for at skabe de bedste rammer for uledsagede flygtningebørn. Endelig indeholder rapporten også oplæg om hvilken rolle civilsamfund og frivillighed kan spille i modtagelsen af målgruppen.
Du kan også blive klogere på, hvordan lande som Sverige og Grækenland arbejder med målgruppen og hvilke udfordringer de står overfor.

Rapporten henvender sig til professionelle i asylcentre, kommuner og på bosteder, men også politikere samt frivillige og borgere, der har interesse for målgruppen.

Den kan bruges til at skabe inspiration så forskellige aktører kan lære af hinandens erfaringer. Derudover adresserer rapporten helt konkrete anbefalinger på politisk niveau.


 

Kontakt

Røde Kors
Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her