Samarbejdsaftale om uledsagede mindreårige Viborg Kommune

Udgivet af: Viborg Kommune marts 2010
Det stigende antal uledsagede mindreårige i Viborg Kommune har krævet en øget koordinering af den kommunale indsats på området. For at lette overgangen mellem forvaltninger, når den unge fylder 18 år, har Viborg Kommune udarbejdet en samarbejdsaftale, der beskriver retningslinjerne for arbejdsgange mellem Familieafdelingen og Integrationsteamet.

Samarbejdsaftale – hvad er det?

Samarbejdsaftalen er en kort beskrivelse af retningslinjer for samarbejdet mellem Integrationsteamet i Beskæftigelsesafdelingen og Familieafdelingen. Den beskriver bland andet, hvordan ansvaret for uledsagede mindreårige i Viborg Kommune er placeret i Familieafdelingen indtil det fyldte 18. år. Efter den unges fyldte 18. år overgår ansvaret for den unge til integrationsteamet, der har ansvaret for bl.a. udarbejdelse af integrationskontrakt. Samarbejdsaftalen indeholder derfor bl.a. retningslinjer for hvilken afdeling, der træffer beslutning om efterværn, da det har særlig betydning ved overgivelse af den unge. I praksis koordineres samarbejdet omkring uledsagede unge løbende mellem sagsbehandlere på tværs af forvaltninger efter behov.

Samarbejdsaftalen er besluttet mellem afdelingsledere for Beskæftigelsesafdelingen og Familieafdelingen og kan anvendes som et retningsgivende redskab for samarbejdet omkring uledsagede unge – dog tilpasset den enkelte kommunes organisatoriske ansvars- og opgaveplacering.

Resultat og effekt

Samarbejdsaftalens formål er at sikre klar ansvarsplacering og koordinering af indsatser særligt ved overgivelse af ansvaret for den unge mellem afdelingerne. Samarbejdsaftalen er derfor et redskab, der sikrer klarhed for indsatser og ansvarsplacering, som sagsbehandlerne kan henvise til ved uklarheder.

Brug værktøjet

Hvis man har behov for at sikre sammenhæng mellem indsatser fra forskellige afdelinger overfor samme målgruppe, kan en samarbejdsaftale med fordel udarbejdes. Følgende overvejelser og tiltag bør overvejes, når man indleder samarbejdet: - De involverede afdelinger bør være enige om samarbejdsaftalens formål og brug - Afdelingslederne bør mødes og afklare konkrete retningslinjer Samarbejdsaftalen bør ikke udelukke en løbende dialog og sparring mellem parterne omkring målgruppen.

Kontakt

Viborg Kommune
Teamkoordinator Bettina Lundum Sørensen
Tlf.: 87 87 46 12
Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her