Sociale netværks betydning for unge flygtninge i det senmoderne samfund

Udgivet af: Aalborg Universitet - specialestuderende Matilde Agner Pedersen & Sarah Handest Broe september 2014
En undersøgelse af unge flygtninges oplevelser med deltagelsen i DFUNK's frivillige ung-til-ung aktiviteter.

Denne artikel tager afsæt i et kandidatspeciale med samme titel, som er udarbejdet på Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde på Aalborg Universitet i København. Kandidatspecialet omhandler unge enlige, mindreårige uledsagede og sent ankomne unge flygtninges oplevelser med frivillige ung-til-ung aktiviteter i DFUNK og disse oplevelsers betydning for denne gruppe af unge flygtninges sociale trivsel i deres nye tilværelser i Danmark. Undersøgelsen tager afsæt i kvalitative enkeltpersons- og gruppeinterviews med i alt 12 unge flygtninge, som alle deltager i DFUNK’s ung-til-ung aktiviteter, samt to deltagende observationer af aktivitetsdage i to af DFUNK’s ung-til ung grupper.

I nærværende artiklen fokuseres der på (1) ung-til-ung metoden som en subjektiverende ungdomsindsats overfor unge flygtninge, (2) de unge flygtninges møde med andre unge i DFUNK med forskellige kulturelle baggrunde og dettes betydning for de unge flygtninges identitetsdannelse i de nye omgivelser og (3) anerkendelsen af de unge flygtninges egne evner og bidrag til fællesskabet samt udvikling af selvværd og sociale kompetencer, som de unge flygtninge kan opnå gennem deltagelsen i DFUNK’s ung-til-ung aktiviteter.

Forfattere: Sarah Handest Broe (sarah.broe@mail.dk) & Matilde Agner Pedersen (matildeagner@gmail.com), Cand. Soc. i Socialt Arbejde ved Aalborg Universitet i København.

Kontakt

Aalborg Universitet - specialestuderende Matilde Agner Pedersen & Sarah Handest Broe
Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her