Uledsagede afghanske flygtningebørn

Udgivet af: Videnscenter for Psykotraumatologi januar 2011
Tendenser og undersøgelser blandt uledsagede flygtningebørn samt et specifikt fokus på den viden, der findes om uledsagede afghanske flygtningebørn

De uledsagede flygtningebørn udgør en betragtelig gruppe af alle de, der søger om asyl i både Danmark og resten af Europa.

Alle undersøgelser tyder på, at der er tale om en psykologisk set sårbar gruppe, idet de er udsat for en lang række traumatiserende oplevelser, og fordi disse oplevelser giver høj forekomst af psykologisk morbiditet. Udover antallet og graden af traumer synes også forholdene i både transit- modtagelandene at spille ind på graden af psykopatologi.

Det synes derfor afgørende, at psykologiske problemstillinger hos denne gruppe afdækkes, ligesom de forhold i modtagelandende, der er af betydning for udvikling af/beskyttelse mod psykopatologi, kortlægges og udvikles til gavn for de uledsagede flygtningebørn.

Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her