Uledsagede mindreårige flygtninge – modtagelse og indsats i kommunerne

Udgivet af: Analyseenheden, en del af Ankestyrelsen december 2010
Uledsagede mindreårige flygtninge – modtagelse og indsats i kommunerne I rapporten afdækker Ankestyrelsen kommunernes gode erfaringer samt udfordringer med modtagelse af og indsatsen over for uledsagede mindreårige flygtninge. Sammen med de unges perspektiv bidrager undersøgelsen med ny viden og erfaringer, som kan være til gavn modtagerkommuner.

Antallet af uledsagede mindreårige flygtninge i Danmark har de seneste år været stigende. I 2009 fik 114 uledsagede mindreårige opholdstilladelse. I 2008 lå antallet på 45.

I foråret 2010 gennemførte Ankestyrelsen en undersøgelse for det tidligere Integrationsministeriet om kommunernes modtagelse og indsats overfor uledsagede mindreårige flygtninge. Undersøgelsen bygger på interview med otte kommuner og otte unge, der var uledsagede mindreårige, da de kom til kommunerne.

Undersøgelsen afdækker kommunernes gode erfaringer samt udfordringer med modtagelse af og indsatsen over for uledsagede mindreårige. Sammen med de unges perspektiv bidrager undersøgelsen med ny viden og erfaringer, som kan være til gavn for nye og erfarne modtagerkommuner, myndigheder med flere. I undersøgelsen fortæller kommunerne blandt andet, at:

  • de har succes med bofællesskaber
  • de unge har brug for hurtig og målrettet danskundervisning
  • psykiske problemer hos de unge kræver særlige tilbud
Del din integrationsviden

Indsend rapport, håndbog eller lignende:
Udfyld skema her

Har du metoder og gode erfaringer, der ikke er beskrevet i en rapport?
Udfyld skema her